Jak informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej przeszacowania te nie wpłynęły na oczekiwany poziom światowych zapasów na koniec czerwca 2012 r. Nadal przewiduje się, że będą one o ok. 12 mln t niższe niż w analogicznym okresie bieżącego roku.

Na wielkość cen na wpływ nie tylko ogólny bilans popytu i podaży, lecz również struktura relacji handlowych. W ubiegłym sezonie 2010/2011 została ona silnie zaburzona w związku z sytuacją w regionie Basenu Morza Czarnego. Uczestnicy rynku zbóż z uwagą przyglądają się informacjom dotyczącym prognoz zbiorów w Rosji i Ukrainie, a także deklaracje rządów tych państw odnośnie polityki handlowej.