Pozostałe licencje wydano dla 241 tys. t pszenicy miękkiej, 33 tys. t mąki w ekwiwalencie ziarna, 6 tys. t pszenicy durum, 95 tys. t jęczmienia oraz 2 tys. ton żyta. Zezwolenia na eksport pszenicy obejmowały przede wszystkim ziarno francuskie - 135 tys. t, w dalszej kolejności niemieckie - 32 tys. t i rumuńskie - 24,5 tys. t.

UE odnotowała bardzo wysokie zbiory, szacowane nawet na 64,4 mln t, a utrzymujące się wysokie ceny amerykańskiego ziarna zachęcają pozostałych eksporterów do konkurowania o kluczowe rynki zbytu.