PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Żyto coraz plenniejsze

Żyto coraz plenniejsze

Autor:

Dodano:

Tagi:

Mieszańcowe odmiany żyta plonują na poziomie pozostałych gatunków zbóż ozimych, a są od nich zdecydowanie mniej zawodne w uprawie.Jak wyliczyli naukowcy z SGGW, na przestrzeni ostatnich 40 lat potencjał plonowania zbóż w Polsce wzrastał średniorocznie o ponad 100 kg.

KWS Lochow pokusił się o określenie tego parametru odnośnie żyta ozimego.

Z wyliczeń firmy wynika, że w I dekadzie XXI wieku wprowadzane do uprawy nowe odmiany populacyjne powodowały wzrost plonowania tego zboża o ok. 0,6 dt/ha rocznie. Natomiast w obrębie odmian mieszańcowych aż 9,6 dt/ha rok. Potwierdzają to wyniki rejestracyjnych i porejestracyjnych doświadczeń prowadzonych pod nadzorem COBORU.

Analizując je, można nawet pokusić się o tezę, że najnowsze, mieszańcowe odmiany żyta, nie ustępują plennością pozostałym gatunkom ozimym.

Konfrontując wymagania tego gatunku z warunkami klimatycznymi i glebowymi, jakie występują w Polsce, logiczna wydaje się potrzeba rozszerzenia obszaru jego uprawy. Zyskalibyśmy dużo większą gwarancję stabilizacji zbiorów zbóż w kraju.

Żyto, w porównaniu z innymi zbożami ozimymi, jest najbardziej odporne na niską temperaturę i wytrzymuje mrozy do -35oC, nawet przy niewielkiej pokrywie śnieżnej. Gleby lekkie i bardzo lekkie stanowią w Polsce ponad 60 proc. gleb uprawnych. Uzyskanie na nich wysokich plonów gatunków o większych wymaganiach możliwe jest tylko w latach o sprzyjającym rozkładzie opadów i przy wysokich nakładach na środki produkcji.

Tymczasem żyto zadowala się 220 mm opadów w ciągu całego okresu wegetacji, podczas gdy np. dla pszenżyta niezbędne jest min. 360 mm. Niskie wymagania wodne żyto zawdzięcza niskiemu współczynnikowi transpiracji - ilość odparowywanej przez rośliny wody, potrzebnej do wyprodukowania kg ich suchej masy, jak również wyraźnie lepiej rozwiniętemu i głębiej sięgającemu systemowi korzeniowemu. Jego korzenie zarodkowe mogą docierać nawet do 2,5 m w głąb gleby. Jest to szczególnie ważne w okresie strzelania w źdźbło i kłoszenia, kiedy żyto potrzebuje najwięcej wody. Gatunek ten charakteryzuje się też dużą zdolnością pobierania z gleby trudno dostępnych składników pokarmowych, a także tolerancją w stosunku do odczynu gleby. Może być uprawiane na glebach o pH od 5,0. Jest to jednak wartość graniczna, oznaczająca, że rośliny przeżyją, ale o satysfakcjonującym plonie nie można nawet pomarzyć.

Rozważania o życie rozpoczęliśmy od prezentacji postępu hodowlanego, jaki się w tym gatunku dokonał i rosnącej roli odmian mieszańcowych w uprawie.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat do Krajowego Rejestru wpisano 10 nowych odmian żyta. Aż 7 z nich to właśnie odmiany mieszańcowe. Wszystkie pochodzą z hodowli zagranicznych. Ich plenność w stosunku do najnowszych odmian tradycyjnych (populacyjnych) jest wyraźnie wyższa. Uwagę zwraca przyrost plonu ziarna wraz ze wzrostem poziomu agrotechniki (poziom a2). Dla zainteresowanych dokładnym wyliczeniem, jak silnie dana odmiana zareagowała z chwilą zwiększenia nakładów na nawożenie i ochronę, zwracam uwagę na dwie wartości wzorca, które należy uwzględnić w obliczeniach.

Warto też poświęcić kilka zdań przydatności paszowej ziarna żyta najnowszych odmian. Bardzo ścisłe badania w tym kierunku przeprowadziła firma KWS Lochow. Prace prowadziła, bazując na odmianach własnej hodowli. Przeanalizowano poziom związków antyżywieniowych w ziarnie żyta: alkilorezorcynoli, pentozanów rozpuszczalnych, oraz inhibitorów trypsyny.

Analiza wykazała niewielką zawartość alkilorezorcynoli.

Ich zawartość była niższa, niż stwierdzana w pszenżycie i pszenicy, oraz niewiele większa jak w jęczmieniu.

Natomiast ilość inhibitorów trypsyny była na podobnym poziomie jak w pszenżycie, które jest postrzegane jako dobry surowiec paszowy.

Odmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w roku 2012 SU ALLAWI

Odmiana mieszańcowa. Odporność na mączniaka, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia. Na rdzę - mała. Rośliny średniej wysokości i podobnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie duże. Gęstość w stanie zsypowym - średnia.

Odporność na porastanie - średnia. Zawartość białka wysoka, liczba opadania średnia do dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.

Wysoka tolerancja na suszę.

Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten- Union Polska Sp. z o.o.

SU STAKKATO

Odmiana mieszańcowa. Odporność na mączniaka i rynchosporiozę - średnia. Na choroby podstawy źdźbła - duża. Na rdzę brunatną i źdźbłową - mała. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 nasion średnia, wyrównanie dobre.

Gęstość w stanie zsypowym - średnia. Odporność na porastanie - średnia. Zawartość białka i liczba opadania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna.

Plenność bardzo wysoka.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten- Union Polska Sp. z o.o.

Odmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w roku 2011 ARMAND

Odmiana populacyjna. Odporność na choroby podstawy źdźbła - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę średnia, na pleśń śniegową - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie - średnie, gęstość w stanie zsypnym - przeciętna.

Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania oraz zawartość białka dość duże. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Hodowca: Alicja Ramenda HORYZO

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na pleśń śniegową - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie, liczba opadania oraz zawartość białka - średnie. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania dość wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR SU DRIVE

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.

Odporność na septoriozę liści, rynchosporiozę i pleśń śniegową - dość duża, na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni.

Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania - średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten- -Union Polska Sp. z o.o.

Odmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w roku 2010 DAŃKOWSKIE AMBER

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową - dość duża, na rynchosporiozę średnia, na septoriozę liści - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania - średnie. Zawartość białka - duża.

Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego i końcowa temperatura kleikowania - średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych.

Hodowca: DANKO Hodowla Roślin SU SKALTIO

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.

Odporność na septoriozę liści, rynchosporiozę i pleśń śniegową - dość duża, na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła - średnia, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren - duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie - średnia. Liczba opadania oraz zawartość białka - dość małe. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego - dość duża, końcowa temperatura kleikowania - dość wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten- -Union Polska Sp. z o.o.

Odmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze w roku 2009 BRASETTO

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.

Odporność na septoriozę liści i pleśń śniegową - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia.

Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna.

Odporność na porastanie ziarna w kłosie - średnia, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka - mała.

Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego - duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania - wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o GONELLO

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.

Odporność na septoriozę liści i pleśń śniegową - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia, na rdzę źdźbłową - dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni.

Masa 1000 ziaren i wyrównanie - średnie, gęstość w stanie zsypnym - dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża.

Zawartość białka bardzo mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

PALAZZO

Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa.

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową - średnia, na rdzę źdźbłową - mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie - średnia, liczba opadania - dość duża. Zawartość białka bardzo mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego - bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania - wysoka do bardzo wysokiej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.130.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Array