Nie tylko ceny żyta konsumpcyjnego wzrosły, ale też pszenicy konsumpcyjnej. Najwyższa cena tego ziarna w badanych przez nas punktach skupu wynosi 850 zł. Pozostałe gatunki zbóż cechują się stabilizacją cenową.

Ceny zbóż krajowych zebrano 5 stycznia 2012 (cena netto bez VAT w zł/t) podczas ankiety telefonicznej:

Młyny Polskie S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- żyto konsumpcyjne - 860,
-kukurydza sucha - 500.

Lubella SA:
- pszenica konsumpcyjna - 810-860.

PZZ w Stoisławiu:
- pszenica konsumpcyjna - 810,
- żyto konsumpcyjne -800,
- jęczmień konsumpcyjny - 680,
- owies - 700.

PZZ w Krakowie:
- pszenica konsumpcyjna - 800.

Młyn Martea, Młyny Komorowice:
- pszenica konsumpcyjna -800-820.

PPZ KAPKA:
- pszenica konsumpcyjna - 850,
- żyto konsumpcyjne - 900.

Osadkowski:
- pszenica konsumpcyjna - 740,
- pszenica paszowa - 700,
- pszenżyto - 655,
- żyto konsumpcyjne - 760,
- żyto paszowe - 610,
- kukurydza sucha - 680.

Gold Pasz Janowiec:
- pszenica paszowa - 720,
- pszenżyto - 700,
- jęczmień paszowy - 700,
- żyto paszowe - 550,
- kukurydza o wilg. do 14,5 proc. - 710.

ZPZM Kruszwica:
- pszenica konsumpcyjna - 750,
- jęczmień konsumpcyjny - 700,
- żyto konsumpcyjne - 740.

Młyn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna - 770,
- pszenica paszowa - 650.

Ziarn-Pol Elewator Górki:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- pszenica paszowa - 700,
- żyto konsumpcyjne - 720,
- żyto paszowe - 580,
- jęczmień konsumpcyjny - 750,
- jęczmień paszowy - 700,
- pszenżyto - 640,
- owies - 580,
- kukurydza 30 proc. wilgotność - 470,
- kukurydza do 15 proc. wilgotności - 720.