Wydajność żyta w badaniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w tym roku wypadła dużo gorzej na tle dwóch poprzednich lat. Plon odmian wzorcowych wyniósł dla poziomu przeciętnego agrotechniki a1: 63,7 dt/ha, kiedy w roku 2017 było to: 70 dt/ha, a w 2016: 66,8 dt/ha. Z kolei dla wysokiego poziomu agrotechniki a2 w 2018 r. plon wzorca to: 72,5 dt/ha, w 2017: 82,2 dt/ha, 2016: 76,4 dt/ha.

W roku 2018 wzorzec stanowiła średnia z piętnastu odmian populacyjnych, w 2017 – średnia z dwunastu odmian populacyjnych, a w 2016 – średnia z dziesięciu odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO danego roku.

Wiadomym jest fakt, że odmiany mieszańcowe już z samego założenia plonują wyżej niż populacyjne, dlatego ich procent wzorca jest dużo wyższy.

Poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki plonowania odmian populacyjnych żyta na poziomie a1:
- Inspector – 105 proc. wzorca,
- Reflektor – 103 proc. wzorca,
- Dańkowskie Hadron – 102 proc. wzorca,
- Dańkowskie Turkus – 102 proc. wzorca,
- Horyzo – 101 proc. wzorca,
- Piastowskie – 101 proc. wzorca,
- Antonińskie – 100 proc. wzorca,
- Stanko – 100 proc. wzorca.

Poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki plonowania odmian populacyjnych żyta na poziomie a2:
- Inspector – 107 proc. wzorca,
- Reflektor – 105 proc. wzorca,
- Horyzo – 102 proc. wzorca,
- Dańkowski Skand – 102 proc. wzorca,
- Piastowskie – 101 proc. wzorca,
- Antonińskie – 101 proc. wzorca,
- Dańkowskie Hadron – 101 proc. wzorca,
- Dańkowskie Turkus – 100 proc. wzorca,
- Stanko – 100 proc. wzorca,
- Dańkowskie Diament – 100 proc. wzorca,
- Poznańskie – 100 proc. wzorca.

Poniżej przedstawiamy wyniki plonowania odmian mieszańcowych żyta, odpowiednio na poziomie a1 i a2:
- KWS Theofano – 129 i 126 proc. wzorca,
- KWS Dolaro – 128 i 126 proc. wzorca,
- KWS Vinetto – 128 i 126 proc. wzorca,
- KWS Mattino – 126 i 125 proc. wzorca,
- KWS Binntto – 125 i 124 proc. wzorca,
- KWS Livado – 125 i 124 proc. wzorca,
- KWS Serafino – 124 i 124 proc. wzorca,
- KWS Daniello – 123 i 122 proc. wzorca,
- SU Arvid – 122 i 124 proc. wzorca,
- KWS Bono – 121 i 121 proc. wzorca,
- KWS Florano – 121 i 122 proc. wzorca,
- KWS Loretto – 121 i 122 proc. wzorca,
- Tur – 119 i 118 proc. wzorca,
- KWS Piano – 118 i 118 proc. wzorca,
- SU Nasri – 118 i 118 proc. wzorca,
- SU Promotor – 118 i 118 proc. wzorca,
- KWS Classico – 117 i 120 proc. wzorca,
- SU Stakkato – 117 i 119 proc. wzorca,
- SU Performer – 117 i 119 proc. wzorca,
- KWS Trebiano – 116 i 119 proc. wzorca,
- SU Gerrit – 116 i 117 proc. wzorca.