COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian żyta ozimego w 2017 r. Dane te pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Dotychczas przeanalizowano wyniki z 85 proc. doświadczeń. Po pełnej weryfikacji mogą jeszcze ulec zmianie.
W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (poziom a1), plon wzorca (średni plon z 12 odmian populacyjnych) w 2017 r. oszacowano na 72,0 dt/ha. Na poziomie a2, czyli w przypadku wysokiego poziomu agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował w 2017 r. na poziomie 84,4 dt/ha.

A które odmiany wg. badań COBORU plonowały najwyżej? Podajemy poniżej.

Odmiany mieszańcowe (poziom a1):

• KWS Dolaro - 131 - proc. wzorca
• KWS Serafino – 130 proc. wzorca
• KWS Florano - 129 proc. wzorca
• KWS Binntto - 128 proc. wzorca
• KWS Livado - 126 proc. wzorca
• KWS Theofano – 126 proc. wzorca
• KWS Bono - 124 proc. wzorca
• KWS Daniello - 124 proc. wzorca
• KWS Mattino – 123 proc. wzorca
• SU Nasri - 123 proc. wzorca

Odmiany mieszańcowe (poziom a2):

• KWS Serafino – 130 proc. wzorca
• KWS Theofano – 128 proc. wzorca
• KWS Dolaro - 127 - proc. wzorca
• KWS Binntto - 127 proc. wzorca
• KWS Florano – 126 proc. wzorca
• KWS Mattino – 126 proc. wzorca
• KWS Vinetto – 125 proc. wzorca
• KWS Daniello - 124 proc. wzorca
• KWS Livado – 123 proc. wzorca

Odmiany populacyjne (poziom a1):

• Dańkowskie Granat - 103 proc. wzorca
• Dańkowskie Hadron - 103 proc. wzorca
• Dańkowskie Amber – 101 proc. wzorca
• Dańkowskie Rubin – 101 proc. wzorca
• Dańkowskie Turkus - 101 proc. wzorca
• Stanko – 100 proc. wzorca

Odmiany populacyjne (poziom a2):

• Dańkowskie Granat - 102 proc. wzorca
• Inspector – 102 proc. wzorca
• Dańkowskie Hadron – 101 proc. wzorca
• Dańkowskie Turkus - 101 proc. wzorca
• Dańkowskie Stand – 101 proc. wzorca