Rolnicy prowadzący produkcję bydła mlecznego doceniają tę paszę. Dla wielu mniejszych rolników to dobry sposób na podratowanie bazy paszowej, zwłaszcza w przypadku gdy nie dysponują zbyt dużym areałem trwałych użytków zielonych.

Kolejną zaletą uprawiania żyta z przeznaczeniem na kiszonkę jest możliwość zasiania po nim w tym samym sezonie kukurydzy, również z przeznaczeniem na paszę.

Część rolników wykorzystało jeszcze jedną zaletę siania żyta. Przystąpili do programu rolnośrodowiskowego i zgłosili żyto jako poplon ozimy w pakiecie 8 Ochrona Wód i Gleb. Praktyka siania żyta ozimego wpisuję się bez zastrzeżeń w zasady tego pakietu, a dzięki takiej możliwości zdobyli dla gospodarstwa dodatkowe dopłaty.

Żyto na kiszonkę kosi się gdy zaczyna się kłosić. W tym roku przypadło to mniej więcej 2 tygodnie wcześniej niż w roku ubiegłym. Dobrze jest by zebrana biomasa nieco podwiędła, wiec rolnicy po jej skoszeniu pozostałwia ją z reguły na około 1-2 dni i po tym okresie przystępują do zakiszania.  Zakiszać można ją w balotach lub na pryzmie.
Nie jest to najlepsza z możliwych kiszonek. Nadaję się jednak świetnie dla młodzieży i opasów.