• COBORU opublikował „Wstępne wyniki plonowania odmiany zbóż ozimych" w tym żyta ozimego.
  • Do tej pory zostały przeanalizowane dane pochodzące z 64%  doświadczeń.

Wzorzec plonował najwyżej od trzech lat

Tegoroczny wzorzec dla tych doświadczeń stanowiła  średnia z dziesięciu odmian populacyjnych, badanych w ramach PDO. Na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) zaplonował on w zakresie 76,7dt/ha, natomiast nad poziomie a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) dał ponad 800 kg więcej, co dało dokładnie 84,6 dt/ha.

Odmiany populacyjne - domena polskiej hodowli

Wśród odmian populacyjnych od lat dominują odmiany z rodziny Dańkowskie. Najnowsza  odmianai Dańkoweskie Alvaro  uplasowały się najwyżej w zestawieniu plonując na poziomie 108 proc. wzorca zarówno na poziomie a1 jak i a2. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany mieszańcowe plonują wyżej

Wszystkie badane odmiany mieszańcowe plonowały powyżej 117 proc. wzorca, a te najplenniejsze osiągały nawet wyniki dochodzące do 128 proc. wzorca. Podium zdobyły odmiany pochodzące z hodowli KWS. 

Choć nie zebrano jeszcze wyników ze wszystkich doświadczeń warto przeanalizować to co jest dostępne. Relacje pomiędzy odmianami mogą się zmienić, jednak jakaś już tendencja została tu ukształtowana. Wzorem poprzednich wiadomość, za COBORU publikujemy dostępne wyniki PDO. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło COBORU
Źródło COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelą).  Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2022 podano na tle dwóch poprzednich lat. W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2022 lub w latach 2021 i 2020.