• COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian zbóż ozimych, w tym żyta ozimego w doświadczeniach porejestrowych w ramach badań PDO w roku 2023.
  • Żyto ozime plonowało słabiej niż w roku ubiegłym, ale wyżej niż średni plon oceniany w roku 2021. 

 Najważniejsza różnica między odmianami mieszańcowymi i populacyjnymi żyta ozimego dotyczy plenności. Te pierwsze z reguły plonują znacznie lepiej od liniówek, aczkolwiek ich materiał siewny z kolei jest droższy i z reguły odmiany takie wymagają dopracowanej agrotechniki, aby mogły ten potencjał wykazać. Jednak żyto to jest żyto i obie formy zdecydowanie lepiej sobie radzą w przypadku gorszych stanowisk, gdzie uprawa pszenicy bywa zawodna. Co więcej obie grupy odmian odznaczają się także wysoką zimotrwałością, stąd mroźne zimy im są niestraszne. Różnic, ale i podobieństw pomiędzy odmianami można wskazać wiele. Tu jednak skupimy się na plenności dostępnych z Krajowego Rejestru odmian, a dokładniej przyjrzymy się jak one plonowały w roku 2023.

COBORU bowiem opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian zbóż ozimych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). 

Jak podaje COBORU, informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze wg stanu na dzień 10 sierpnia 2023 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach.  Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2023, pochodzą z doświadczeń rejestrowych.

W tabelach opublikowanych przez COBORU odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w roku 2023 lub w latach 2022 i 2021. 

Żyto ozime. PDO 2023. Jak plonował wzorzec?

Jak plonowało żyto ozime? Na podstawie tych badań można stwierdzić, że pomimo trudnych warunków uprawy (susza) udało się uzyskać wysokie plony. Tegoroczny wzorzec, który stanowił średni plon z odmian: Dańkowskie Granat, Dańkowskie Kanter, KWS Igor, KWS Jethro oddał w tym roku:

  • na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) 80,9 dt/ha (w roku 2022 - 97,9dt/ha).
  • na wyższym poziomie agrotechniki - a2 - czyli: zwiększone nawożenie azotem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami -94,9 dt//ha,(2022r. - 97,2 dt/ha).

Żyto ozime populacyjne. Najplenniejsze odmiany

Jak wspomniano wcześniej co do zasady odmiany populacyjne plonują niżej, choć i te potrafią w dobrych warunkach siedliskowych zaskoczyć wysokim plonem. Od lat z tej grupy odmian podium zdobywają odmiany z rodziny Dańkowskie (sukcesywnie ulepszane wraz z postępem hodowlanym). Aż 9 odmian Dańkowskich znalazło się w dziesiątce najwyżej plonujących odmian. Na czołówkę (poziom a1) wzbiły się takie odmiany jak: Dańkowskie Kalcyt, Dańkowskie Dragon oraz Dańkowskie Alvaro. Żadna jednak z odmian populacyjnych nie przekroczyła 100 proc. a odmiany znajdujące się najwyżej w zestawieniu oddały 90-93 proc. wzorca. 

Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU
Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU

Żyto ozime mieszańcowe - nawet 116 proc. wzorca

Wyniki odmian mieszańcowych prezentują się zupełnie inaczej. Wszystkie badane odmiany zarówno na poziomie a1 jak i a2 plonowały powyżej ustalonego wzorca, a te znajdujące się najwyżej w zestawieniu oddały nawet 114-116 proc.  12 odmian plonowało powyżej 110 proc. wzorca (poziom a1). Przy wyższej agrotechnice (a2) natomiast 8 odmian przekroczyły granicę 110 proc. 

Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU
Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU

Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU
Fragment PDO 2023, zboża ozime Źródło: COBORU

Wkrótce siewy żyta ozimego

Żyto ozime to gatunek zboża bardzo wrażliwy na opóźniony termin siewu. Sieje się go w dość wąskim przedziale czasowym wynoszącym około 2 tygodnie. W zależności od regionu uprawy wysiewa się go zazwyczaj od połowy września do końca miesiąca. Dlatego to już praktycznie ostatni dzwonek aby dokonać wyboru odmiany do siewu. Podpowiedzią mogą stać się powyższe wyniki PDO. Pochodzą one z 95% przeanalizowanych doświadczeń z roku 2023. Po uwzględnieniu wszystkich lokalizacji wyniki mogą ulec niewielkiej korekcie. Jak informuje COBORU, wyniki plonu ziarna odmian z wszystkich doświadczeń dla kraju i sześciu rejonów zostaną opublikowane w terminie późniejszym.