Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował najnowsze „Wstępne wyniki plonowania odmiany zbóż ozimych 2021”. Pisaliśmy już o najwyżej plonujących odmianach pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Teraz przeszedł czas na żyto.

Jak plonowało żyto?

Plony żyta w PDO 2021 okazały się niższe niż w roku ubiegłym, ale wyższe od tych dwa lata wcześniej. Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętnego poziomu agrotechniki) wyniósł 66,7 dt/ha, kiedy w roku 2020: 70,8 dt/ha, a w 2019: 62,7 dt/ha. Z kolei dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki) kształtował się on na poziomie 76,6 dt/ha, w 2020: 81,8 dt/ha i w 2019: 72,9 dt/ha.

Warto zaznaczyć, że procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2021 to 67 proc. A wzorzec stanowiły: 2021 – średnia z dwunastu odmian populacyjnych; 2020 – średnia z trzynastu odmian populacyjnych; 2019 – średnia z czternastu odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO danego roku.

Jak plonowały poszczególne odmiany?

COBORU podzieliło zestawienie na dwie grupy odmian: populacyjnych i mieszańcowych. Najwyżej w zestawieniu pozycji populacyjnych plonowały: Dańkowskie Kanter, Dańkowskie Skand, Dańkowskie Turkus, Inspector, Dańkowskie Hedron i Horyzo.

Wśród odmian mieszańcowych, których jest też więcej w zestawieniu królowały: KWS Tayo, KWS Jethro, KWS Rotor, KWS Skylor, KWS Berado, KWS Igor, Piano, SU Dreamer, KWS Dolaro, KWS Vinetto, SU Perspectiv.

Poniżej w tabeli całe zestawienie PDO żyta 2021 (źródło: COBORU)