• Firma Osadkowski organizuje 14 spotkań w 11 lokalizacjach w kraju.
  • Stanowi to przegląd kukurydzy w różnych regionach, a więc także przy różnym rozkładzie opadów.

Kompleksowe spotkanie kukurydziane - Zielone Pola 2022

Jesienna edycja Zielonych Pól poświęcona jest kukurydzy. Jest to jedna z najważniejszych roślin w polskim płodozmianie, a jej areał przekracza 1,8 mln ha. Firma Osadkowski zaprasza klientów do zaprezentowania oferty odmianowej na kolejny sezon, ale także do podsumowań dobiegającego końca sezonu 2022 w kukurydzy, jak również wspólnego omówienia sytuacji rynkowej oraz nowych trendów w produkcji kukurydzy. 

Bardzo dobrą okazją do tego są bezpośrednie spotkania. Firma Osadkowski po raz kolejny zaprasza rolników do udziału w spotkaniach z cyklu Zielone Pola 2022 - kukurydza. 

Tegoroczna edycja spotkań polowych została zaplanowana w 11 lokalizacjach, a w sumie odbędzie się 14 spotkań. Taki układ spotkań - w różnych regionach kraju - pozwala na szerszy przegląd i ocenę poszczególnych odmian i sposobu prowadzenia łanu. Tym bardziej, że rozkład opadów i ogólnie przebieg pogody bardzo różnił się w tym sezonie pomiędzy poszczególnymi regionami, co miało ogromny wpływ na wegetację kukurydzy. 

Spotkania są kompleksowe - oprócz podsumowania sezonu będzie można porozmawiać również o obecnej sytuacji na rynku, także od strony skupowej, jak również zapoznać się z propozycjami na kolejny sezon. Nie mniej ważnym elementem będzie tematyka zagospodarowania resztek pożniwnych - także i w tym obszarze Osadkowski proponuje autorskie rozwiązania. 

Nasza redakcja była obecna  w Jakubowicach na pograniczu Dolnego Śląska i Opolszczyzny tuż przed rozpoczęciem jesiennej edycji Zielonych Pól.

Spotkanie oczywiście skupione było na bieżącej sytuacji związanej z kukurydzą.

Sucha wiosna kluczowa

- Kluczowe znaczenie dla rozwoju roślin ozimych i jarych miał marzec - mówi Marcin Kaczmarek z Działu Doradztwa i Rozwoju (DDiR) Osadkowski SA. Zwraca uwagę na brak opadów w tym okresie, a także silne nasłonecznienie i wiatr - wszystkie te elementy przyczyniły się do sporych strat wodnych, co w konsekwencji przełożyło się na dość słabe warunki glebowe podczas siewu kukurydzy. M. Kaczmarek dodaje,  że kwiecień, maj oraz czerwiec w skali kraju cechowały się dość nierównomiernymi warunkami pogodowymi. Efektem tego był nierównomierny rozwój kukurydzy, a sama dynamika wzrostu mocno różniła się pomiędzy poszczególnymi regionami. 

 - Mieliśmy układ wysokich temperatur. W momencie kwitnienia i wyrzucania pyłku kukurydza napotkała na duże przeszkody związane z wysokimi temperaturami - dodaje Marcin Kaczmarek. Faktycznie - w kluczowych momentach rozwoju kukurydzy problemem był nie tylko niedobór wody, ale także bardzo wysokie, jak na polskie warunki wręcz ekstremalne, temperatury.

Miejscami słupki rtęci przekraczały 35 st. C. Oczywiście w takich warunkach temperatura rośliny jest znacznie wyższa, aniżeli temperatura samego powietrza. 

Zdaniem Marcina Kaczmarka właśnie te elementy mogą mieć największy wpływ na poziom zbieranych w tym sezonie plonów. Trafnie zwrócił uwagę, że różnica w stanie plantacji kukurydzianych jest bardzo duża nawet pomiędzy sąsiednimi miejscowościami, ponieważ opady deszczu były z reguły nie tylko punktowe, ale także często dość gwałtowne. 

- Pokłosiem słabego zapylenia jest duży udział głowni guzowatej (…) Udział kolb uszkodzonych, niezaziarnionych będzie miał największy wpływ na plonowanie - ocenia przedstawiciel firmy Osadkowski. Podkreśla także, że niestety w większości miejsc w kraju nie ma co liczyć w tym sezonie na rekordy, choć będą zapewne pojawiać się plantacje dające satysfakcjonujący wynik. 

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, niektóre plantacje wyglądają - na co zwraca uwagę Marcin Kaczmarek z Osadkowski  - dość dobrze. W dużej mierze jest to uzależnione od stanowiska, ale także od odmiany, a przede wszystkim warunków pogodowych.

 

Możliwy deficyt nasion kukurydzy

- Nasion na pewno nie zabraknie - zapewniał Aleksander Wysocki, dyrektor działu nasion firmy Osadkowski podczas spotkania w Jakubowicach na pograniczu Dolnego Śląska i Opolszczyzny tuż przed rozpoczęciem jesiennej edycji Zielonych Pól. Zwrócił jednak uwagę na problemy na niektórych plantacjach nasiennych - m.in. we Francji, Rumunii czy na Węgrzech skąd napływa duża część materiału siewnego kukurydzy do Polski. Cięcia na niektórych plantacjach mogą spowodować problemy z niektórymi odmianami oraz ich dostępnością.

- Musimy zmierzyć się i liczyć z deficytem niektórych odmian - wspominał A. Wysocki komentując niezbyt dobrą sytuacje na niektórych plantacjach nasiennych. Niestety także i materiału siewnego kukurydzy nie ominą podwyżki - spodziewany jest wzrost cen na poziomie 20-30%.

Szeroki wachlarz odmian w ofercie Osadkowski

Jedną z topowych odmian w portfolio firmy Osadkowski jest propozycja od Lidei - odmiana ES Hattrick. Jedną z najważniejszych cech tej odmiany jest wysoki, ale co ważne również stabilny, poziom plonowania na przestrzeni ostatnich lat. W badaniach COBORU odmiana ta stanowi numer 1 w grupie średnio- późnej.

A. Wysocki zwrócił też uwagę na RGT Maxxatac - to propozycja odmiany, która może być wysiewana na każdym stanowisku kukurydzianym. Jest więc uniwersalna w przypadku zastosowań w znacznej większości gospodarstw w Polsce, gdzie dysponujemy bardzo często ziemiami mozaikowatymi.

Wśród odmian kiszonkowych dyrektor działu nasion wyróżnił m.in. odmiany Codeos oraz Leonido. Ciekawie zapowiadają się także nowości w ofercie firmy wśród odmian kiszonkowych - to chociażby SM Bard czy ES Skytower.

- Część odmian jest jeszcze weryfikowana na polach - mówił. A. Wysocki. Zwracał też uwagę na fakt, że odmiana zanim trafi do portfolio firmy musi przejść szereg procesów mających na celu weryfikację jej przydatności dla gospodarstw rolnych.

W ofercie firmy Osadkowski na kolejny sezon są propozycje dostosowane do różnych warunków glebowych - od lekkich, piaszczystych poprzez mozaiki do gleb ciężkich. Szeroki przekrój dotyczy także grup wczesności - dostępne będą odmiany z grup bardzo wczesnych, ale także te o bardzo wysokim FAO.

Podczas spotkania zwracano uwagę również na fakt, iż obserwuje się przesunięcie w stronę odmian późniejszych, które zazwyczaj lepiej plonują, choć z drugiej strony muszą być później zbierane.

ES Hattrick to jedna z topowych odmian w ofercie firmy Osadkowski na kolejny sezon. Fot. KB
ES Hattrick to jedna z topowych odmian w ofercie firmy Osadkowski na kolejny sezon. Fot. KB