Przede wszystkim rolnicy muszą się nastawić na spore zmiany w strukturze upraw w swoim gospodarstwie. W najbliższych latach nie będzie to tylko podyktowane uwarunkowaniami rynkowymi. Na decyzje silnie będą wpływać przepisy funkcjonujące w ramach Nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W obowiązującym obecnie okresie programowania wymogi wydają się zaostrzone i w większym stopniu będą decydować o tym, co rolnik będzie siał na swoich polach. Na wysokość dopłat składać się będą dwa systemy: obowiązkowy (tzw. warunkowość) i dobrowolny (ekoschematy). Oba będą silnie oddziaływać na strukturę zasiewów, szczególnie wybrane z nich warianty. Które dokładnie? Weźmy pod lupę to, co najważniejsze.

Nowa wzmocniona warunkowość

Wspomniana wyżej warunkowość to niejako połączenie znanych z poprzedniego okresu programowania wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w skład której wchodzą m.in. normy dobrej kultury rolnej). Warunkowość to teraz podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich, od którego zależeć będzie, czy rolnik dostanie dopłaty czy też nie. Ustalone zasady kładą większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. W związku z tym promowane będzie bogate zmianowanie, w którym będą dominować uprawy pozytywnie wpływające na bilans materii organicznej (...).