Z ostatniego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) można odczytać, że w okresie od 2081 do 2100 roku temperatura może być o 0,3 do 4,8 stopnia wyższa niż w latach 1986-2005. O zmianach klimatu i wpływie ocieplenia na rośliny rozmawiamy z prof. dr. hab. Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który podczas 60. Sesji Naukowej IOR-PIB przedstawił referat w tym temacie.