Wstępnie szacowana przez GUS powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w naszym kraju, wynosi około 5,9 mln ha, z tego pszenica zajmuje ponad 2,5 mln ha. W strukturze zasiewów zbóż na Podkarpaciu w 2021 r., dominowała pszenica, która zajmowała 38,1% ogólnej powierzchni zbóż. Tegoroczne zbiory prezentują się wysoko, a w przypadku zbóż ozimych, mogą być większe niż w roku ubiegłym.

Ocena wegetacji pszenicy ozimej

Przebieg sezonu wegetacyjnego dla pszenicy ozimej był dość korzystny. Poza występującymi okresami niedoboru opadów, nie było istotnych czynników utrudniających rozwój pszenicy. W województwie podkarpackim częstym zjawiskiem były opóźnione siewy pszenicy, w październiku (ze względu rosnącej powierzchni uprawy kukurydzy na Podkarpaciu i następstwa siewu po niej). Początkowo wschody roślin były nierównomierne, co utrudnił brak opadów. Łagodna zima sprzyjała roślinom, jednak wiele plantacji wymagało dokrzewienia.

-Ze strony zagrożenia chorobami, presja patogenów w tym roku nie była znacząca. Spośród szkodników, głównie obserwowaliśmy występowanie skrzypionki, która pojawiła się dość wcześnie. Jej występowanie podobne było do lat ubiegłych. Generalnie jeden zabieg zwalczający larwy, w zasadzie wystarczył – wyjaśniał Krzysztof Kurus, z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Plony pszenicy na południowym wschodzie

Oziminy w całym kraju plonowały w tym roku wysoko. Na stanowiskach słabiej zasobnych, zboża gorzej radziły sobie z okresem posuchy, czego efektem był mniejszy plon. Dużą rolę odegrała też technologia uprawy, jeśli ograniczono nawożenie zwłaszcza azotem, rośliny nie miały z czego budować masy.

- Pszenica na terenie woj. lubelskiego, jest uprawiana głównie na dobrych stanowiskach glebowych, na które nie wpłynęły w tak istotnym stopniu czerwcowe upały i susza. Przeciwnie było zwłaszcza w zbożach zasiewanych na glebach słabszych, gdzie często zbierano poślad. Natomiast ogólnie patrząc na ocenę zbiorów, plony są zadowalające, a ziarna mają wysoką jakość, są grube i dobrze wyrównane. Wyniki różnią się pomiędzy powiatami, a średnia województwa wynosi 54 dt/ha. Na glebach o wysokiej kulturze, zbiory były znacznie wyższe, gdzie osiągano od 8-10 t/ha. – dodawał Krzysztof Kurus.

W województwie Podkarpackim, słabo rokujące pszenice dały plon od 5,5-6,8 t/ha, jednak ogólnie dla województwa zbiory również były dobre, a osiągnięcie plonu 8-9 t/ha nie było problemem.

Kluczowa wysoka jakość

Wymagane ogólne parametry pszenicy podawane przez skupy:

-Gluten min.26%

-Liczba opadania min. 220 s

-Zanieczyszczenia ogólne max 6,0%

-Wilgotność max. 14,5%

-Gęstość ziarna min. 76 kg/hl

Z informacji uzyskanych na skupach zbóż, wynika, że przyjmowane ziarno pszenicy z tegorocznych zbiorów, ma bardzo dobre parametry techniczne i technologiczne. Gęstość badanych ziaren wynosi powyżej 76 kg/hl, liczba opadania nawet 400 sekund,  wysokie jest także wyrównanie. Badane pomiary wskazują na małe ilości glutenu w przyjmowanych zbożach, na co niewątpliwy wpływ miał rozkład opadów podczas wegetacji, oraz możliwe ograniczenia w stosowaniu nawozów azotowych.