Dotychczas informacje z terenów pozwalają stwierdzić na blisko 90% zebranego już areału rzepaku na tle kraju i 70-80% zbóż. Tak wskazują ODR-y z południa kraju, południowego wschodu oraz województw: mazowieckiego, lubuskiego, podlaskiego i pomorskiego. Regiony Polski centralnej, czy zachodniej, które borykały się z suszą znacznie szybciej rozpoczęły żniwa, jednak i tu zostały one przerwane przez deszcze.

Jakie plony zbóż i rzepaku?

W tym roku wyniki plonowania to efekt przede wszystkim rozkładu opadów. Nieco lepiej wypadają one na południu Polski, ze słabszym wynikiem kierując się ku regionom centralnym i północnym. Poszczególne wyniki plonowania prezentujemy na podstawie wstępnych szacunków podawanych przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Jak wskazywali doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, właściwe żniwa ruszyły dopiero koło 12-13 sierpnia, gdyż wcześniej były „mocno kradzione”.

-Obecnie można powiedzieć, że mamy końcowy etap żniw. W tym roku warunki były korzystne pod względem rozkładu opadów i jeśli ktoś nie popełnił błędów agrotechnicznych, to plony można uznać za lepsze niż rok temu. Rzepak plonował średnio 3,8-3,9 t/ha, a pszenica zależnie od regionu i stanowiska od 6-6,5 t/ha. Gorzej wypadało np. pszenżyto na słabych glebach. Po tych dwóch tygodniach opadów często ziarno pszenicy, które było już dojrzałe zostało wypłukane, więc wahają się poziomy białka, glutenu i liczba opadania. Wreszcie pojawiło się dłuższe okno pogodowe, więc ogólnie jakościowo nie wypada to źle, jak np. w 2021 roku kiedy ziarno gniło i porastało w kłosach po kilku tygodniach opadów – przekazano redakcji.

Zaawansowanie zbiorów zbóż, wynika według danych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obecnie ok. 80% powierzchni.

-Rzepaki są już skoszone w 95% (w ubiegłym roku było to 97%). Średnie plony zbóż szacujemy na poziomie 60,12 dt/ha (w zeszłym roku było to 56,71 dt/ha), a rzepaku to obecnie 33,92 dt/ha (rok temu 31,18 dt/ha). Największe zaawansowanie prac żniwnych tradycyjnie obserwujemy na terenie makroregionu wrocławskiego – dodają doradcy.

Mazowiecki Ośrodka Doradztwa Rolniczego również szacuje żniwa ku końcowi. Tu rzepak plonował nawet 4-4,5 t/ha. Pszenica różni się względem stanowiska, jednak plony ozimin szacowane są wyżej niż rok wcześniej. Gorzej wypadają zboża jare, które w wyniku suszy ucierpiały na plonie. Podobnie podają doradcy z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tu rzepak skoszony jest w całości, a pszenica w 80%. Ogólnie patrząc, plon ozimin nie odbiegał od roku ubiegłego - rzepak dał plon ok. 2,5-3,5 t/ha, pszenica 5,5-6,5 t/ha, a jęczmień 5-6 t/ha. Eksperci z ośrodka zwracali uwagę na suszę, która dotkliwie zredukowała plon w zbożach jarych szczególnie uprawianych na słabszych glebach.

Zbiór zbóż i rzepaku praktycznie zakończono w rejonie Podlasia – wskazują doradcy z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tutaj plony podawane są jako niższe niż rok temu, w zbożach jarych około 30%, a w oziminach o około 10%. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wskazuje na zbiory  pszenicy ozimej zakończone w 70%, a średni plon to 5,82 t/ha. Rzepak zszedł z pola w 95% i uzyskane plony to ok. 3,37 t/ha. Ostatni z pytanych to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak wskazuje tamtejsza placówka, szacunkowe zbiory rzepaku ozimego sięgają już 98%, przy plonach 3,37 t/ha, a dla pszenicy ozimej zebranej w 73% - plony wynoszą średnio 5,24 t/ha.

Ceny płodów rok do roku

W każdym tygodniu na portalu farmer.pl podajemy aktualne notowania cenowe płodów rolnych w poszczególnych punktach skupowych. Takie zestawienie opublikował także Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Według szacunków ośrodka, aktualne ceny skupu produktów rolnych są niższe niż rok temu o około 50%. -Rzepak jest skupowany w tym roku po cenie niższej średnio o 40%, ceny zbóż są mniejsze o 48% - podaje ODR we Wrocławiu.

Ceny rzepaku oferowane przez podmioty skupujące kształtują się maksymalnie (według stanu na ubiegły tydzień) po 1860,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 3350,00 zł/t – spadek ceny o 44%). Z kolei cena minimalna to 1640 zł/t.

Ceny zbóż oferowane przez podmioty skupujące, dla jęczmienia paszowego wynoszą najczęściej 620,00 zł/t (w ubiegłym roku było to 1150 zł/t, spadek ceny o 42%). Dla pszenicy konsumpcyjnej najczęściej 840 zł/tonę, wobec 1450 zł/t w tym samym okresie ubiegłego roku (spadek ceny o 42%). Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 750,00 zł/t (rok temu było to 1200,00 zł/t – spadek ceny o 38%).

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych