Wczorajsze opady deszczu spowolniły nieco zbiory rzepaku i zbóż. Sytuacja utrzyma się do końca tygodnia, gdyż podczas nadchodzącego weekendu, również prognozowany jest deszcz. Patrząc na ogólny postęp, według danych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, do tej pory zebrano około 70% rzepaku ozimego. Istotny wpływ na zbiory w regionie, miał zróżnicowany termin siewu rzepaku, z którym ciężko było trafić w ubiegłym roku, ze względu na opady. Opóźnione terminy siewu spowodowały dłuższy wiosenny rozwój i te plantacje jeszcze kończą dojrzewanie.

Podsumowanie wegetacji - ocena ścierniska

Po zbiorze roślin, warto przyjrzeć się ściernisku, które wykaże skuteczność przeprowadzonej ochrony. fot.KM
Po zbiorze roślin, warto przyjrzeć się ściernisku, które wykaże skuteczność przeprowadzonej ochrony. fot.KM

W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 problemem dotykającym cały kraj jest susza. W regionie Podkarpacia, niedostatek wody doskwierał już w marcu, z racji niewielkich opadów śniegu zimą, dlatego też rzepak ruszający z wiosenną wegetacją, miał utrudniony początek. Później sytuacja wodna nieco się poprawiła, lecz już w maju i czerwcu ponowny brak opadów odbijał się na kondycji upraw. 

Podczas kwitnienia rzepaku, opady atmosferyczne były niewielkie, a powszechnie od pszczelarzy pojawiały się informacje o małej ilości pyłku rzepakowego. Masowo pojawiały się również szkodniki, a w tym szczególnie chowacze łodygowe. Skutki ich żerowania możemy zaobserwować teraz, na skoszonym ściernisku. 

Tunele wydrążone w łodygach rzepaku przez chowacze. W łodydze widoczne również nakłucia, co jest charakterystycznym objawem żerowania tego szkodnika. fot.KM
Tunele wydrążone w łodygach rzepaku przez chowacze. W łodydze widoczne również nakłucia, co jest charakterystycznym objawem żerowania tego szkodnika. fot.KM

 

Plon i jakość rzepaku ze zbiorów 2022

Wymagane ogólne parametry rzepaku podawane przez skupy:

-Wilgotność do 9,00 %,

-Zanieczyszczenia ogółem: do 2,00 %

-Zawartość oleju: od 40%

-Zanieczyszczenie rzepaku nasionami przytulii: do 2,0 %

-Rzepak wolny od żywych szkodników, zdrowy, jakości handlowej, o swoistym zapachu, niemodyfikowany genetycznie.

Odnośnie parametrów technicznych i technologicznych, z informacji uzyskanych na skupach zarówno na Lubelszczyźnie jak i Podkarpaciu, wynika, że nasiona rzepaku w tym roku jakościowo wypadają bardzo dobrze. Nie ma problemu z zaolejeniem, średnie wyniki są na poziomie 42-43%, zdarzają się również z notą 45%, bądź wyższą. Przeważają nasiona czyste i suche.

Średnie plony, uzyskiwane do tej pory mieszczą się w granicach 3-3,5 t/ha, co w tak trudnym roku można uznać za bardzo dobry wynik. Z plantacji gorzej dopilnowanych, słabiej nawożonych i chronionych, średnia na ogół wynosi koło 2 t/ha. W okolicach powiatu Hrubieszowskiego, Zamojskiego, gdzie przeważają gleby klasy I i II zbiory prezentują się od 3,8 do 4 t/ha.

Koszty usług kombajnowania i zbioru słomy

Jak już pisaliśmy, koszty usług wzrosły w tym roku:

W rejonie południowo-wschodnim, ceny za zbiór wynoszą średnio od 550 do 650 zł netto za ha. Jeśli chodzi o prasowanie słomy, średnio za 1 sztukę beli zapłacimy ok. 20 zł.

Ceny rzepaku na skupach w woj. podkarpackim i woj. lubelskim

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 27 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Viterra Bodaczów sp. z o.o. (Lubelskie)

Rzepak - 2920

Komagra Sp. z o.o. (Lubelskie)

Rzepak – 2800

ELEWARR Sp. z o. o. Lubycza Królewska (Lubelskie)

Rzepak – 2900

Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku FARMER (Podkarpackie)

Rzepak – 2700

Przedsiębiorstwo Nasienne CENTRALA NASIENNA Sp. z o.o. (Podkarpackie)

Rzepak – 2700

Agro Estry s.c. (Podkarpackie)

Rzepak – 2700