Najważniejszym miernikiem wpływu ludzi oraz produkcji przemysłowej na środowisko jest ślad węglowy czyli całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O i innych gazów szklarniowych) produkowanych przez daną osobę, organizację lub produkt. Ślad węglowy wyrażany w ekwiwalencie CO2, został określony dla naszego produktu Polysulphate i wynosi 0,034 kg ekwiwalentu CO2.

Polysulphate jest to naturalny minerał (polihalit) występujący głęboko (1300m) pod dnem Morza Północnego. Polysulphate jest gotowy do użycia tuż po wydobyciu, nie jest poddawany żadnej obróbce chemicznej, nie jest wzbogacany w żadne dodatkowe substancje. Po prostu jest wydobywany, kruszony, przesiewany, pakowany i wysyłany do rolników. Z tego powodu jest produktem w pełni nadającym się do stosowania w rolnictwie ekologicznym – posiada świadectwo kwalifikacji wydane przez IUNG w Puławach. Polysulfate nie zawiera chlorków, ma niski indeks zasolenia, neutralne pH, jest bezpieczny dla roślin i dla środowiska. Dostarcza 17% CaO, który jest wyjątkowo łatwo pobierany przez rośliny, dzięki temu dochodzi do ograniczenia występowania suchej zgnilizny oraz tipburn – chorób fizjologicznych powodowanych brakiem pobierania wapnia przez roślinę. Dodatkowo Polysulphate zawiera aż 48% SO3 – siarka z nawozu uwalnia się stopniowo (wydłużona dostępność) wraz z upływem czasu, rośliny mogą więc korzystać z niej przed dłuższy okres. Oprócz siarki w nawozie znajduję się 14% K2O i 6% MgO – wszystkie w formie siarczanowej. Taka forma gwarantuje lepszą dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Polysulphate był testowany w 34 krajach w 67 uprawach, łącznie w 881 doświadczeniach polowych na całym świecie. Również w Polsce w 2022 było prowadzonych wiele doświadczeń z tym nawozem, kilka wyników prezentujemy poniżej.

Ze względu na wysoką zawartość siarki oraz jej stopniowe uwalnianie w czasie Polysulphate jest doskonałym rozwiązaniem oferowanym dla roślin krzyżowych. Bardzo dobre rezultaty daje stosowanie tego produktu w uprawach rzepaku ozimego, czego dowodzą wyniki doświadczenia założonego w województwie pomorskim w ZDOO Radostowo. Na obiektach kontrolnych zastosowano standardowe nawożenie NPK, natomiast na poletkach z Polysulphate oprócz standardowego nawożenia NPK zastosowano Polysulphate w okresie zimowym (grudzień) w dawce 200kg/ha. Pomimo późnego terminu stosowania, plon na obiektach testowych był o 8% wyższy, w porównaniu do standardowego nawożenia.

Polysulphate jest również doskonałym produktem do nawożenia grochu. Doświadczenie z tą rośliną zostało założone na Litwie, w miejscowości Vieżajcice. Jego celem było pokazanie jak Polysulphate wpływa na plonowanie grochu uprawianego na glebach kwaśnych oraz czy stosując polihalit można zrezygnować z nawożenia azotowego grochu. Wyniki doświadczenia są obiecujące i pokazują, że z Polysulphate można osiągnąć taki sam plon jak w przypadku standardowego nawożenia NPK. Również zawartość białka w nasionach była na podobnym poziomie.

Reasumując, stosując Polysulphate zyskujemy poprawę efektywności wykorzystania składników odżywczych, zrównoważone odżywianie roślin, poprawę rozwoju systemu korzeniowego i ogólnego rozwoju roślin, podwyższenie plonowania i poprawę jakości plonów oraz zmniejszenie śladu węglowego.