Tak, różnice są wyraźne. Takie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie opublikowanych w sierpniu przez COBORU wstępnych wyników plonowania odmian żyta badanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Stworzone poniżej zestawienie obejmuje głównie odmiany figurujące w Krajowym Rejestrze (stan na dzień 10 sierpnia 2019 roku). Warto jednak zwrócić uwage, że kilka odmian, choć figuruje nadal na liście, zostały skreślone z KR po założeniu doświadczeń (oznaczone literką "w").

Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2019 podano na tle dwóch poprzednich lat. W poniższych tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2019 lub w latach 2018 i 2017.

Póki co przeanalizowano wyniki z 79 proc. doświadczeń. Wyniki zatem po pełnej weryfikacji mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom. 

Które odmiany populacyjne oraz mieszańcowe żyta znalazły się najwyżej w zestawieniu? O tym poniżej:

Odmiany populacyjne:

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany mieszańcowe:


Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Oznaczenia w tabelach:

Kol. 1: wzorzec: 2019 – średnia z czternastu odmian populacyjnych; 2018 – średnia z piętnastu odmian populacyjnych; 2017 – średnia z dwunastu odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO danego roku;
w – odmiana skreślona z Krajowego rejestru po założeniu doświadczeń
Kol. 2: ( ) – doświadczenia rejestrowe
Kol. 3,4: a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).