Zostało to ogłoszone przez organizację ds. dobrostanu zwierząt „Four Paws” (Cztery Łapy) w ubiegłym tygodniu w Hamburgu. Wskazała ona również, że jedna trzecia zebranych podpisów pochodziła z Niemiec.

Oprócz „Four Paws”sojusz jest wspierany między innymi przez niemiecki urząd ds. dobrostanu zwierząt i organizację konsumencką Foodwatch. W sumie ponad 170 pojedynczych organizacji z UE należy do sojuszu. Celem kampanii jest powstrzymanie hodowli zwierząt w klatkach.

Wymagany jest ścisły zakaz umieszczania w klatkach kur niosek, młodych kur, tuczników, przepiórek, kaczek, gęsi i królików. Ponadto inicjatywa obywatelska wzywa również do zakazu trzymania krów w kojcach porodowych, a także cieląt w indywidualnych boksach.

Oprócz wymiany poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej organizatorzy akcji będą mieli również okazję zaprezentować inicjatywę podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Wreszcie KE musi zdecydować, czy złożyć wniosek w tej sprawie, choć nie jest do tego zobowiązana.