Stanisław Kalemba (PSL) wyjaśniał, że choroba Aujeszkyego nie jest groźna dla człowieka, ale powoduje duże straty ekonomiczne w hodowli trzody chlewnej, ponieważ uniemożliwia jej eksport do krajów UE.

W 2008 r. ma ruszyć program zwalczania tej choroby, dotychczas nie było na to środków. Projekt budżetu przewiduje 229 mln zł w rezerwie celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Jednak według posłów PSL, środki na zwalczanie choroby Aujeszkyego powinny zostać wyraźnie wyodrębnione.

Źródło: PAP