Podczas spotkania zostały przedstawione postulaty pracowników Inspekcji Weterynaryjnej dot. między innymi:
- zatrudnienia w inspektoratach weterynaryjnych, w szczególności w powiatowych inspektoratach weterynarii oraz podniesienia wynagrodzeń dla pracowników IW,
- organizacji Inspekcji Weterynaryjnej,
- stanowiska w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- zawierania umów z lekarzami weterynarii wolnej praktyki w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

W dyskusji podkreślano znaczenie urzędowych lekarzy weterynarii w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, zdrowiem zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Urzędowi lekarze gwarantując bezpieczeństwo produktów przyczyniają się do rozwoju eksportu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówiono także konieczność jak najszybszego wzmocnienia etatowego i finansowego Inspekcji.

Wicepremier Andrzej Lepper podkreślił wagę problemów zgłoszonych przez środowisko weterynaryjne. Zaproponował powołanie Zespołu Roboczego składającego się z przedstawicieli środowiska lekarzy weterynarii, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. celem prac Zespołu będzie jak najszybsze, wspólne wypracowanie rozwiązań problemów przedstawionych przez środowisko lekarzy weterynarii.

Źródło: MRiRW