– Ambicją Komisji Europejskiej jest zmniejszenie potrzeby transportu żywych zwierząt i wykorzystanie w tym celu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej – stwierdził komisarz Wojciechowski, który chce zachęcić lokalnych producentów do unikania transportów na duże odległości i wprowadzić etykietę dobrostanu zwierząt obejmującą wszystkie etapy łańcucha dostaw żywności od gospodarstwa, przez transport, aż po rzeźnię.

Podczas debaty wielu posłów do Parlamentu Europejskiego stwierdziło, że gdy nie można w pełni uniknąć transportu żywych zwierząt, polityka rolna UE powinna dążyć do poprawy ich dobrostanu podczas transportu. Niektórzy posłowie sugerowali, że w tym celu można by wykorzystać ekoprogramy. Wezwali Komisję do wspierania skracania łańcuchów dostaw, zachęcania do transportu mięsa zamiast żywych zwierząt oraz do zapewnienia zgodności przywozu z normami UE dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Posłowie chcą, aby sankcje prewencyjne obowiązywały i były rygorystycznie stosowane w całej Unii w przypadku łamania przepisów UE. Kilku europosłów wezwało do zintensyfikowania kontroli dobrostanu zwierząt na granicach UE i poza nią lub do zakazania wywozu żywych zwierząt za granicę, jeśli normy UE nie mogą być egzekwowane poza Unią w odniesieniu do transportu kontynuowanego do krajów spoza UE. Niektórzy posłowie wzywali również do całkowitego zakazu transportu żywych zwierząt i ograniczenia produkcji zwierzęcej.