Animex Foods jest odpowiedzialny za produkty pod znaną przez konsumentów marką Morliny i Krakus. Firma zwróciła się do sklepów, gdzie dystrybuowane są wędliny tych marek o części z nich. Powodem jest przez zbyt duże stężenie antybiotyku w mięsie. Badania Inspekcji Weterynaryjnej wskazały pozostałości antybiotyku w 1 z 10 prób pobranych z ubitej 6.07 br. trzody.

Proces wycofania produktów odbywa się sukcesywnie od kilku tygodni, a klienci i konsumenci otrzymują zwrot należności za wycofywane produkty. Wszyscy klienci, których poinformowano o konieczności wycofania wyrobów, otrzymali odpowiednie komunikaty wyjaśniające przyczynę wycofania wraz z listą produktów oraz opisem procedury dalszego postępowania.

W oświadczeniu Animex Foods czytamy, że w odniesieniu do informacji opublikowanej w systemie RASFF 03.08.2016, dotyczącej pozostałości antybiotyku doxycyclina w surowcu dostarczonym do zakładu produkcyjnego, firma podjęła działania mające na celu wycofanie z rynku produktów wytworzonych z udziałem zakwestionowanej partii surowca.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów zakończono współpracę z dostawcą, od którego pochodził surowiec nieprawidłowej jakości. Ponadto gospodarstwa objęto wzmożoną kontrolą.

Jednocześnie Animex Foods informuje, że pozostałe partie produkcyjne są wolne od jakichkolwiek ograniczeń. Ekspertyzy naukowe wykonane specjalnie na te okoliczność potwierdziły całkowity brak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W oświadczeniu wskazano, że wszystkie zakłady produkcyjne znajdują się pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Są objęte krajowym programem badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach.