Do ministra rolnictwa wystosowany został kolejny wniosek o odroczenie zakazu stosowania pasz opartych o komponenty GMO. Sześć organizacji, tj. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, skierowało wspólny apel do ministra rolnictwa o pilną nowelizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 269 z późn. zm.) w zakresie usunięcia wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

Organizacje wnioskują o wprowadzenie moratorium na minimum 6 lat, a także wprowadzenie skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka.

Wróciły uwagę, że zakaz ten zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. a skutki społeczno-gospodarcze jego wejścia w życie będą bardzo dotkliwe dla hodowców drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz całej branży.

– Oznacza to także redukcję miejsc pracy. Wejście w życie zakazu doprowadzi do wzrostu kosztów wytwarzania pasz, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen żywności. Brak możliwości stosowania komponentów wysokobiałkowych zahamuje popyt na produkowane przez polskich rolników zboża paszowe i pogorszy ich sytuację finansową. Krajowe produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną zastąpione importowanymi – których jakość może być znacznie gorsza – zaznaczono w piśmie do ministra. – Deklarujemy dialog i gotowość do współpracy na rzecz wypracowania długofalowych rozwiązań wsparcia rozwoju produkcji białka rodzimego, które umożliwią stabilne funkcjonowanie podmiotów działających na rzecz rolnictwa i utrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa – podsumowano.