W resorcie rolnictwa odbyło się w poniedziałek spotkanie z wojewódzkimi lekarzami weterynarii - poinformował resort w komunikacie.

- Muszą zostać określone takie wymagania i zadania, po spełnieniu których rolnik nie będzie straszony przez żadne organizacje i instytucje. Chcę, aby cała produkcja zwierzęca miała opracowane jasne zasady dotyczące warunków, w jakich zwierzęta mają być utrzymywane - mówił minister na spotkaniu.

Zaznaczył, że będzie to rozwiązanie nowatorskie w skali Europy i "oczekuje przy opracowywaniu nowego systemu certyfikacji dobrej współpracy z zaangażowania lekarzy weterynarii".

Ardanowski podkreślił rolę lekarzy weterynarii w rozwoju polskiego rolnictwa, w tym hodowli. Jak mówił "Inspekcja Weterynaryjna odgrywa rolą szczególną w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Ważna jest tu dobra współpraca i koordynacja działań na wszystkich szczeblach inspekcji".

Tym bardziej - jak dodał - że nie da się przewidzieć ani występowania nowych chorób, ani ich kierunków rozprzestrzeniania się. Szybkość reagowania służb weterynaryjnych staje więc się kluczowa w zwalczaniu tych zagrożeń.

Minister poinformował o podniesieniu od 1 sierpnia wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej średnio o 630 zł miesięcznie na jednego statystycznego pracownika.

- Jest to podwyżka stała, która od przyszłego roku wchodzi do ustawy budżetowej. W przyszłym roku będą też dodatkowo podwyżki ponad 6 proc. podobnie, jak dla innych służb - wyjaśnił Ardanowski.

Odnosząc się do działań służb weterynaryjnych w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF) zauważył, że w tym roku stwierdzono 33 ogniska, choć jest to mniej niż w ubiegłym roku, to "napawają niepokojem".

Zdaniem szefa resortu rolnictwa, w dalszym ciągu zbyt jest duża populacja dzików. W ubiegłym roku w kluczowych województwach odstrzały sanitarne zostały zrealizowane jedynie w 55 proc.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że podejmowane działania w celu ich intensyfikacji budzą ostre protesty organizacji ekologicznych. Jak mówił, "organizacje ekologiczne uzurpują sobie prawo do decydowania o kształcie produkcji zwierzęcej. Mają dobre intencje, ale w konsekwencji ich nieprzemyślane działania powodują tragedie".

Minister zwrócił się także do lekarzy weterynarii o wsparcie w zakresie popularyzacji Rolniczego Handlu Detalicznego. Jego zdaniem, "urynkowienie produkcji o wyższej wartości może być szansą na przetrwanie niejednego gospodarstwa". Dodał, że utrzymanie żywotności społecznej i ekonomicznej wsi musi uwzględniać także przetrwanie i rozwój małych gospodarstw rolnych, które proporcjonalnie do swych możliwości, będą produkować na rynek lokalny.