Rząd Nowej Południowej Walii oddalił  kontrowersyjny planu ograniczenia pogłowia zwierząt w Kościuszko National Park nawet o 90 procent.

Około 6 tys. dzikich koni, znanych w Australii jako "Brumbies", żyje w regionie w Alpach australijskich i jest ważną częścią lokalnego folkloru. Są one dzikimi potomkami  koni europejskich osadników.

Ekolodzy uważają, że zwierzęta te zakłócają delikatną równowagę ekologiczną, wypierają rodzime gatunki i zagrażając mokradłom.

W 2016 r. rząd postanowił zmniejszyć ich pogłowie w ciągu najbliższych 20 lat, przede wszystkim  przez zabicie. Ale teraz Brumbies,  mają być chronione, a problem ich przeneisienia został rozwiązany.

Nowe prawo uznaje Brumbies za ważny element tradycji w regionie Nowej Południowej Walii.