Eksperci uczestniczący w programie Zdrowa Krowa podsumowali pierwszy rok jego realizacji i określili kierunki jego rozwoju na rok 2012. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego i ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, weterynarze oraz fachowcy SM Spomlek i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W stadach grupy warsztatowej pobrano około 2 500 próbek krwi, następnie przebadanych pod kątem występowania IBR/IPV i BVD/MD. W czterech konferencjach szkoleniowych, poświęconych aspektom zootechnicznym i weterynaryjnym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, uczestniczyło blisko 400 osób. Pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przeprowadzili 29 ankiet ekonomicznych w gospodarstwach należących do grupy warsztatowej i dla każdego przygotowali szczegółowy profil.

Sukcesem frekwencyjnym było I Ogólnopolskie Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego „Zdrowa Krowa” – w tym wydarzeniu, zorganizowanym we współpracy i w gościnnych progach SGGW, udział wzięło ok. 300 osób.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed programem w nowym roku jest zwiększenie nacisku na edukację w kilku zakresach. Ustalono, że w pierwszej kolejności należy uświadamiać hodowców, jak ważną rzeczą z punktu widzenia epidemiologicznego, jest dbanie o prawidłową i pełną dokumentację dotyczącą pogłowia i jego kondycji zdrowotnej.

Drugi obszar edukacji hodowców, w którym jest wiele do zrobienia, to sfera ekonomiki produkcji. Fachowcy na podstawie przeprowadzonych badań zauważyli, że wiele gospodarstw jest wyraźnie przeinwestowanych, a kredyty na zbędne inwestycje coraz bardziej obniżają rentowność i efektywność ekonomiczną gospodarstw, a co za tym idzie, także poziom życia rodzin dostawców.

Nowoczesne spojrzenie na rolnictwo nie może pomijać aspektów ekonomicznych. Dokładna kalkulacja powinna poprzedzać podejmowanie wszystkich ważniejszych decyzji. W przeciwnym wypadku może stać się tak, że przybywa zwierząt i maszyn, gospodarstwo pozornie się rozwija, jego właściciele mają coraz więcej pracy, a rodzinie żyje się coraz gorzej – mówi Monika Grzeszuk z SM Spomlek, koordynator programu Zdrowa Krowa. – Jednym z naszych celów, jako spółdzielni mleczarskiej, jest właśnie troska o sytuację naszych członków. Chcemy więc nie tylko oferować im atrakcyjne stawki za mleko, ale również służyć pomocą w racjonalnym wykorzystywaniu tych środków.

Rok 2012 to również praca na rzecz intensywnego i dynamicznego wprowadzania do programu elementów pracy hodowlanej, agrotechniki i dobrego przygotowania pasz w gospodarstwie, co ma niebagatelny wpływ na stan zdrowia bydła.

Rozszerzone zostaną też badania stad pod kątem IBR/IPV oraz BVD/MD na hodowców spoza grupy warsztatowej. Dotychczas pod kątem tych chorób przebadano blisko 30 stad. Rolnicy zostali szczegółowo poinformowani o wynikach, a lekarze weterynarii ze Spomleku dokładnie zinterpretowali je w poszczególnych gospodarstwach i otoczyli zwierzęta dodatkową opieką.

Aby jeszcze bardziej zintensyfikować działania i skutecznie ograniczyć występowanie tych chorób, SM Spomlek od tego roku wprowadziła wymóg posiadania przez zwierzęta kupowane za jej pośrednictwem, wszystkich niezbędnych dokumentów mówiących o tym, że zwierzęta nie są zarażone wirusem IBR i nie są nosicielami BVD w momencie ich dotarcia do gospodarstwa. Ma to być pierwsza z „barier” prowadząca w przyszłości do uwolnienia stad wszystkich dostawców SM Spomlek od tych chorób, przez co one uzyskają lepsze wskaźniki ekonomiczne.