W poprzednich dwóch wydaniach "Farmera" koncentrowaliśmy się na kwestiach związanych z produkcją paszy w gospodarstwie. W kwietniowym wydaniu naszego pisma staraliśmy się powiedzieć, kiedy samodzielne przygotowanie paszy jest ekonomicznie zasadne, w majowym numerze skoncentrowaliśmy się natomiast na aspektach związanych z wyborem urządzeń do produkcji pasz. Na wspomnianych zagadnieniach nie kończą się jednak pytania producentów trzody. Wiele dylematów niesie ze sobą również kwestia przechowywania gotowych już mieszanek paszowych. Co istotne, problem ten dotyczy praktycznie wszystkich rolników prowadzących chów świń na większą skalę. Zarówno producenci dysponujący własną mieszalnią, jak i ci bazujący na mieszankach pełnoporcjowych pochodzących z zakupu przez dłuższy lub krótszy okres przechowują pasze w swoim gospodarstwie. Czas nie służy jednak zachowaniu wysokiej jakości karmy. Dotyczy to szczególnie pasz natłuszczanych, które są bardzo podatne na utlenianie, oraz mieszanek o podwyższonej wilgotności, w przypadku których bardzo szybko zachodzą procesy fermentacji oraz rozwój pleśni. Dlatego też pasze przechowywać powinniśmy w specjalnie przystosowanych do tego miejscach - najlepiej w silosach paszowych. Eksploatacja tego rodzaju konstrukcji nie jest jednak pozbawiona wad i problemów. Powinniśmy je przeanalizować jeszcze przed wyborem konkretnego modelu silosu.

GROŹNE SKROPLINY

Od klasycznych silosów na zboże, silosy paszowe różnią się przede wszystkim brakiem wentylacji. Nie ma bowiem technicznych możliwości, aby składowaną masę przewietrzyć. Stwarza to pierwszy zasadniczy problem: przy braku wentylacji parująca woda skrapla się na ściankach silosów, przez co w tych miejscach nastąpi zbrylenie, a przy braku dbałości o czystość silosu - również pleśnienie składowanej paszy. Nie trzeba tłumaczyć, jaki wpływ może mieć to na zdrowie zwierząt.

Zasadniczym czynnikiem decydującym o tym, z jakim natężeniem problem kondensacji pary będzie występował, jest rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest silos. Opinie na ten temat są jednak podzielone. Zdaniem części rolników i doradców najlepsze pod tym względem są silosy wykonane z materiałów słabo przenoszących ciepło - włókna szklanego bądź tworzyw sztucznych. Teorie takie mają sens - słabsze nagrzewanie to ograniczone parowanie wody pochodzącej ze składowanej paszy. Jednocześnie w przypadku takich konstrukcji eliminowane jest gwałtowne ochładzanie ścianek silosu, które sprzyja skraplaniu pary. Zdaniem Jacka Piątka z firmy Polnet, teorie te nijak mają się jednak do praktycznych obserwacji. - Z naszych doświadczeń wynika, że zjawisko kondensacji pary wodnej występuje we wszystkich typach silosów, a w przypadku silosów z włókna szklanego przebiega ono z podobnym nasileniem jak w silosach z blachy płaskiej. Pod tym względem najlepszym rozwiązaniem są silosy z blachy falistej - rozpraszają one bowiem promieniowanie słoneczne, przez co ściany silosu nie nagrzewają się tak intensywnie, jak w innych rodzajach silosów - tłumaczy specjalista.

Jego zdaniem, wiele zależy również od działań człowieka - częstym błędem jest wtłaczanie ciepłej paszy do zimnego silosu, co ma miejsce szczególnie często w okresie zimowym. Wówczas dochodzi do kondensacji pary i powstawania skroplin. Opisane zjawisko będzie również nasilało się w przypadku składowania pasz o podwyższonej wilgotności.

Nieco podobny problem występuje też w przypadku przechowywania pasz o wysokim udziale olejów. Wówczas dochodzi do oblepiania ścianek silosu. W konsekwencji prowadzi to do jełczenia i pleśnienia składowanej mieszanki. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie zasobników.

ZAWIESZANIE I SEDYMENTACJA

Powstawanie skroplin to niejedyne niekorzystne zjawisko zachodzące podczas składowania paszy. W czasie eksploatacji silosów można również spotkać się z takimi problemami, jak sedymentacja (segregacja) paszy czy zawieszanie składowanej masy w silosach.

Sedymentacja polega na podziale przechowywanej paszy na warstwy różniące się stopniem rozdrobnienia komponentów. Zjawisko to jest bardzo negatywne, głównie dlatego, że znacząco obniża precyzję żywienia. Może być przyczyną gorszego wzrostu zwierząt, problemów zdrowotnych, a nawet podwyższenia odsetka upadków. Jak mówi Jacek Piątek, występowanie tego zjawiska zależy przede wszystkim od struktury paszy. Problemem jest nadmierne rozdrobnienie mieszanki, czyli zbyt duży udział frakcji pylistej. Niezbędna jest zatem właściwa kalibracja śrutownika. Problem ten częściowo można również ograniczyć poprzez natłuszczanie - oleje wiążą bowiem drobne cząstki paszy.

Odrębnym problemem jest zawieszanie się paszy w silosach (...).

 

Cały artykuł ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika "Farmer"