Białoruskie Ministerstwo Rolnictwa i Środków Spożywczych wzywa swoje władze regionalne do wdrożenia dodatkowych środków ostrożności, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się ASF.

Zgłoszone przez ministerstwo propozycje dotyczą: zwiększenia poziomu dezynfekcji środków transportu przy przewozie zwierząt, ścisłej dezynfekcji urządzeń technologicznych i instalacji  w ubojniach i innych zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa, transportu świń do zakładów mięsnych wyłącznie samochodami należącymi właśnie do tych  zakładów, które w obowiązku mają przestrzeganie wszystkich zasad dezynfekcji.

Wszystkie założenia wprowadzane przez ministerstwo będa sprawdzane przez regionalne służby weterynaryjne.