Zgodnie z dokumentem, który został we wtorek opublikowany na Państwowym Portalu Prawnym, w miejscowościach, gdzie stwierdzono afrykański pomór świń, zabrania się ich hodowania w gospodarstwach rolnych przez co najmniej 6 miesięcy od momentu wybicia tam całej trzody chlewnej i przeprowadzenia odpowiednich procedur sanitarnych. W tych miejscowościach dopuszcza się sprzedaż żywych świń z gospodarstw hodowlanych wyłącznie do masarni.

Zakazuje się również m.in. sprzedaży bez zgody państwowej służby weterynaryjnej wieprzowiny oraz produktów z tego mięsa.

Rada Ministrów uznała także za "celowe" odroczenie firmom posiadającym obiekty, które ucierpiały z powodu afrykańskiego pomoru świń, spłaty już zaciągniętych kredytów oraz przyznania nowych na warunkach preferencyjnych.

Ponadto władzom obwodowym zlecono opracowanie do 1 października systemu środków profilaktycznych, które zapobiegną pojawianiu się oraz rozprzestrzenianiu afrykańskiego pomoru świń.

Ministerstwu Rolnictwa oraz innym resortom polecono nawiązać współpracę z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Europejskiej w celu wypracowania wspólnej strategii w dziedzinie profilaktyki i likwidacji niebezpiecznych chorób zakaźnych u zwierząt.

Władzom miejscowym nakazano zaś pracę oświatową z ludnością w sferze walki z afrykańskim pomorem świń oraz innymi chorobami zwierzęcymi.

Pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi stwierdzono 21 czerwca w obwodzie grodzieńskim. Przystąpiono wówczas do masowego wybijania świń w tym obwodzie, a także dwóch innych - mińskim i witebskim. 2 lipca stwierdzono chorobę także w obwodzie witebskim. Według stanu z 15 sierpnia w tym ostatnim obwodzie wybito już prawie 3 tys. tych zwierząt.

Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne podało, że przyczyną zachorowania jest zakażona karma, dostarczana przez jednego z przedsiębiorców z zagranicy i sprzedawana w części rejonów obwodu grodzieńskiego.