Plan finansowy funduszu został zaktualizowany pod koniec lutego i wśród dodatkowych działań znalazła się kampania pt. „Ochrona wizerunku polskiej wołowiny w reakcji na doniesienia medialne” o wartości 119 tys. zł. Jak informuje press.pl, w tym tygodniu rozpocznie się poszukiwanie agencji reklamowej, która zrealizuje to działanie.  

Poza tym, komisja zarządzająca funduszem wprowadziła do niego trzy dodatkowe zadania: „Polska wołowina w Singapurze 2019” z przeznaczeniem na nie kwoty 240 tys. zł, "Otwarte mistrzostwa Polski w BBQ” o wartości 160 tys. zł i „Wołowina najlepsza na grilla” równe ponad 45 tys. zł.

Kampania utwierdzająca konsumentów i kontrahentów współpracujących z Polską w zakresie handlu wołowiną o tym, że polska wołowina jest bezpieczna zdrowotnie, smaczna i najwyższej jakości ma odczarować negatywny wizerunek, jaki został bardzo szybko przypisany polskiej wołowinie przez zagraniczne media.

Ujawnienie nielegalnego uboju w zakładzie w Kalinowie pociągnęło ze sobą szereg przekłamanych i niepełnych informacji medialnych, publikowanych w wielu krajach Unii Europejskiej. Sytuacja została wykorzystana nie tylko do podważenia wizerunku polskiej wołowiny, ale też całej polskiej żywności.

Przypomnijmy, że tuż po aferze związanej z nielegalnym ubojem bydła, Czechy poinformowały o wykryciu bakterii Salmonelli w polskiej wołowinie. To co najdziwniejsze w tym wydarzeniu, to fakt, że informacja została przekazana w pierwszej kolejności mediom, bez zgłoszenia do systemu RASFF (służącego do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością), co można odbierać jako działanie niewłaściwe i realnie zagrażające zdrowiu konsumentów.

Można powiedzieć, że w tej sytuacji czeskie władze postawiły sobie za priorytet wywołanie szumu medialnego, zamiast skupić się na bezpieczeństwie konsumentów i ewentualnym wycofaniu z rynku ryzykownej partii mięsa. Brak zgłoszenia zdarzenia w systemie RASFF wyłącznie opóźnia wdrożenia przez właściwe organy procedury o ewentualnym wycofaniu z rynku produktu, nie tylko w Czechach ale też w innych krajach.

Skład Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty prowadzące chów lub hodowlę bydła rzeźnego:

Grzegorz Kopacki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Józef Skarzyński – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Marcin Wójcik – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”

Józef Ryszard Sikorski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze mięsa lub prowadzące działalność w zakresie uboju bydła:

Krzysztof Wawrzyniec Borkowski – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Łukasz Wielgat – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Piotr Ziemann – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:

Grzegorz Leszczyński