Polsce przyznano prawie 30 mln euro (28 946 973 euro). Największe wsparcie otrzymały Niemcy (ponad 62 mln euro) oraz Francja (prawie 63 euro).

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy posiadają kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.

Wnioski o pomoc będzie można składać do 15 grudnia br., a wypłata pieniędzy rozpocznie się 15 stycznia 2016 roku. Środki trafią do tych producentów mleka, którzy nie przekroczyli swoich limitów produkcyjnych w ostatnim roku kwotowym.

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych producentom mleka należałoby dopłacić do 1 litra posiadanej w gospodarstwie kwoty mlecznej, po udokumentowaniu przez rolnika aktualnej produkcji i sprzedaży mleka według stanu na 1 marca 2015 roku.

Z propozycji takiego sposobu podziału wsparcia resort rolnictwa nie skorzystał. Dlatego też w ubiegłym tygodniu samorząd rolniczy zaapelował, aby wypłacić pomoc do wszystkich krów mlecznych. Według kalkulacji KRIR szacunkowa wysokość wsparcia do krowy mlecznej wynosiłaby ok. 48 zł, a pomoc uzyskałoby 370756 producentów.