Jak wynika z danych MRiRW dla Polski wymiana handlowa dla kategorii mięsa wołowego i bydła żywego nie była zbyt korzystna w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 roku. W tym okresie jedynie jedna grupa produktów, mięso wołowe mrożone, odnotowała poprawę wolumenu eksportu. Wywóz tych produktów wzrósł o 19,5 proc. (tj. 7 tys. t) do poziomu ok. 44 tys. t w analizowanym okresie.

Przełożyło się to na 24,8 proc. wzrost wartości eksportu do 141,3 mln Euro. W strukturze eksportu dominuje jednak mięso wołowe świeże lub chłodzone, a kategoria ta odnotowała spadek o 5,2 proc. (tj. 10,8 tys. ton), skutkiem czego eksport w analizowanym okresie wyniósł ok. 198 tys. ton.

Niemniej jednak, dzięki wyższym cenom wołowiny na rynku, wartość eksportu dla mięsa świeżego i chłodzonego wzrosła o 3 proc. do 648 mln Euro, rekompensując przez to mniejszy wolumen eksportu. Podobny spadek zanotowano dla bydła żywego, gdzie wolumen wywozów zmniejszył się o 23,9 proc. (tj. o 10 tys. t) do poziomu 32,3 tys. ton - informują analitycy Banku BGŻ.