Unia Europejska i rządy krajowe przeznaczyły ponad 477 milionów euro na wsparcie produkcji białka roślinnego mającego zastąpić mięso oraz na badania nad mięsem hodowanym w laboratorium, tzw. mięsem komórkowym, jak informuje Związek Polskie Mięso, powołując się na raport przygotowany przez Good Food Institute (GFI), międzynarodową organizację non-profit propagującą zrównoważony system żywnościowy.

„Z raportu wynika, że w 2022 r. europejskie rządy wydały 370 mln euro na wsparcie produkcji wydajniejszych sposobów wytwarzania zamienników mięsa, owoców morza, jaj i nabiału” – informuje ZPM.

Dwa kraje europejskie światowymi liderami w zakresie inwestycji w zamienniki mięsa

Związek podkreśla, że inwestycje rządów w ten sektor, w zeszłym roku, podwoiły się, ale dwa kraje europejskie pobiły światowe rekordy.

  • Dania przekazała prawie 675 milionów duńskich koron (91 milionów euro) na wsparcie rozwijającego się sektora roślinnego w kraju i zachęcanie rolników do uprawy roślin bogatych w białko.
  • Holandia uruchomiła rekordowy program finansowania Cellulaire Agricultuur Nederland o wartości 60 mln euro, którego celem jest przyspieszenie badań i komercjalizacji mięsa komórkowego oraz precyzyjnej fermentacji, a także edukacja i szkolenia, aby zapewnić pracownikom gotowość do podjęcia pracy w tym sektorze.

Projekty dotyczące roślinnych zamienników mięsa, mięsa komórkowego i fermentacji

Przykładów finansowania projektów dotyczących roślinnych zmienników mięsa jest o wiele więcej. Jak wymienia ZPM, Unia Europejska zwiększyła finansowanie zrównoważonych badań nad białkami do 25 mln euro za pośrednictwem programu „Horizon Europe”, natomiast finansowana ze środków UE platforma EIT Food przekazała 1,8 mln euro na projekty dotyczące roślinnych zamienników mięsa, mięsa komórkowego i fermentacji.

Finlandia z kolei przyznała dotację w wysokości 34 milionów euro startupowi Solar Foods, zajmującemu się fermentacją, umożliwiając mu przyspieszenie prac w pierwszym zakładzie produkcyjnym, a tym samym podwajając krajowe inwestycje w zrównoważone białka.

Francja zaś przeznaczyła aż 67 mln euro, z czego 56 mln euro wydane zostało na badania nad zrównoważoną produkcją białek. Ponad 10 mln euro w postaci dotacji otrzymała firma Umiami producent żywności pochodzenia roślinnego na zakupy i modernizację zakładu, co ma pozwolić na utworzenie 200 miejsc pracy.

Wielka Brytania zobowiązała się wydać 20 milionów funtów (23 miliony euro) na budowanie potencjału, badania, innowacje i komercjalizację prowadzoną przez biznes w zrównoważonym przemyśle białkowym, w tym na rozwój żywności wytwarzanej w procesie fermentacji.