Polska w sezonie 2012/2013 przekroczyła swoją kwotę o 0,2 proc., a ubiegłym roku kwota nie została wykorzystana (-2,1 proc.). Podobna sytuacja miała miejsce w Danii, która w sezonie 2011/2012 uniknęła kary (-0,2 proc.), jednak teraz przekroczyła kwotę o 0,4 proc. - wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez zastępcę Dyrektora Generalnego ds. rynków rolnych, płatności bezpośrednich i analiz ekonomicznych w KE, Hermana Versteijlena.

Niemcy, podobnie jak w ubiegłym sezonie, zakończyły rok kwotowy na poziomie +0,1 proc. kwoty. Po raz kolejny kwotę przekroczyła też Austria (+3,6 proc.), Cypr (+0,8 proc.).

Według wstępnych danych Holandia, Luksemburg i Irlandia, kraje które w sezonie kwotowym 2011/2012 przekroczyły dostawy mleka, teraz unikną kar (odpowiednio: -0,4 proc., -2,3 proc., -3,0 proc.).

Z kolei Włochy, podobnie jak w poprzednim sezonie, zamknęły rok kwotowy na poziomie -0,4 proc. wykorzystania kwoty, dzięki jej zwiększeniu wskutek decyzji w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR (tzw. Health Check).

Pozytywny trend obserwowany jest na Łotwie i Estonii, gdzie o kilka procent zwiększono wykorzystanie kwoty, czego nie można z kolei powiedzieć o Litwie, która zamknęła rok kwotowy na poziomie - 21,0 % wykorzystania kwoty (w ubiegłym roku kwotowym wartość ta kształtowała się na poziomie -21,4 proc.).

Odwrotny trend obserwowany jest w Grecji (-26,5 proc.), Bułgarii (-55,3 proc.) oraz Rumunii (-47,3 proc.), gdzie zwiększył się, w porówananiu do roku kwotowego 2011/2013, procent niewykorzystania krajowych kwot. 

W tabeli przedstawiono procent przekroczenia/niewykorzystania krajowych kwot mlecznych w roku kwotowym 2011/2012 i 2012/2013 w poszczególnych krajach członkowskich (Źródło DG AGRI, wartości mogą ulec zmianie).

Dokładne dane na temat wykorzystania kwot oraz wstępne wielkości kar dla krajów, które je przekroczyły, zostaną opublikowane przez KE w przyszłym tygodniu.


Brak danych