Wrzesień jest miesiącem zbiorów kukurydzy na kiszonkę, która stanowi jedną z podstawowych pasz w żywieniu bydła. Istnieje wiele czynników wpływających na końcowy efekt w postaci kiszonki o wysokiej jakości i wartości pokarmowej. 

O technologii zbioru kukurydzy na kiszonkę w pięciu krokach mówi Hanna Nowak, Animal Nutrition Specialist w firmie Corteva.