Przyczyn upadków cieląt jest bardzo wiele i każdy przypadek jest inny. Jednak niektóre z nich występują z większym nasileniem. Wśród najczęściej występujących czynników decydujących o przeżywalności cieląt można wyróżnić:

1. Przedwczesne porody

Przeżywalność cieląt w dużej mierze zależy od przebiegu i terminowości porodu. Więcej upadków odnotowuje się w przypadku wycieleń przed 270 dniem ciąży. Mogą być one spowodowane anomaliami genetycznymi, zakażeniem patogenami chorobotwórczymi lub urazami mechanicznymi.

2. Trudne porody

O prawidłowym porodzie decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest masa urodzonego cielęcia, co jest bardzo ważne w przypadku pierwiastek, dlatego należy rozważnie dobierać dla nich buhaje.

Ważna jest również kondycja ciężarnej krowy. U krów nadmiernie otłuszczonych częściej występują trudne porody. Kolejnym czynnikiem jest poprawne ułożenie cielęcia w kanale rodnym. Anormalne położenie cielęcia uniemożliwia często samodzielny poród, dlatego tak ważny jest nadzór nad krową w trakcie wycielenia.

3. Biegunki cieląt

Biegunki są schorzeniem, które zbiera największe żniwo wśród cieląt. Przyczyn ich występowania jest wiele. Można by je określić za pomocą specjalistycznych badań, które jednak do najtańszych nie należą, dlatego zazwyczaj stosuje się leczenie objawowe. Za pojawianie się biegunek najczęściej odpowiadają: bakterie, wirusy oraz pasożyty.

Cielęta są tym bardziej narażone na zakażenie, gdyż nie posiadają rozwiniętego systemu odpornościowego. Ogromną rolę w jego budowaniu odgrywa siara, którą należy podać cielęciu jak najszybciej po porodzie, gdyż jest ona tak naprawdę jedyną formą ochrony przed patogenami. Niezwykle ważna jest w tym przypadku higiena pomieszczeń, jak również sprzętu używanego do odpajania.

 

4. Schorzenia układu oddechowego

Równie groźnym zjawiskiem są schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, które określane są mianem syndromu oddechowego – BRD (Bovine Respiratory Disease). Występowaniu tego rodzaju chorób sprzyjają niekorzystne warunki utrzymania w postaci zimnych, wilgotnych pomieszczeń o niedostatecznym poziomie higieny. Przy zaobserwowaniu objawów takich jak: brak apetytu, apatia, kaszel, wypływy w nozdrzy, należy cielę odizolować, aby nie zarażało pozostałych i niezwłocznie podjąć leczenie.

5. Problemy z pępowiną

Pępowina jest główną drogą wnikania drobnoustrojów chorobotwórczych, które poprzez układ krwionośny roznoszone są po całym organizmie. Ważną czynnością po porodzie jest zdezynfekowanie pępowiny, co zabezpiecza przed inwazją patogenów. Zaniedbanie profilaktyki może skutkować wystąpieniem zapalenia pępowiny czy przepukliny pępkowej. Zbagatelizowanie tych schorzeń może prowadzić nawet do śmierci cielęcia.