Poznaj 5 zasad jak przygotować dobrą kiszonkę:

1 Zbieraj kukurydzę w odpowiednim terminie

Optymalnym terminem zbioru kukurydzy jest faza woskowa, gdy zawartość suchej masy wynosi od 30 do 35%. W tej fazie wegetacji w ziarniaku jest dużo skrobi i można go jeszcze łatwo rozdrobnić walcami sieczkarni. Pozwala to również uzyskać najwyższy plon suchej masy z hektara. Przy ocenie dojrzałości kukurydzy można posłużyć się linią mleczną na ziarniakach. Po przełamaniu kolby powinna się ona znajdować w 1/2 – 2/3 od zewnętrznej strony ziarniaka. Nie jest wskazane opóźnianie zbioru kukurydzy do zakiszania. Uzyskuje się wówczas materiał suchy, twardy i trudny do rozdrobnienia, a kiszonka wyprodukowana z takiego surowca jest najczęściej niskiej jakości oraz niechętnie pobierana przez krowy.

2 Przygotuj drobną sieczkę i zapewnij warunki beztlenowe

Zbierane rośliny należy pociąć na sieczkę o długości od 0,8 do 1,0 cm, co umożliwi dokładnie ubicie surowca orazpozbycie się resztek powietrza znajdującego się między roślinami. Dzięki temu zapewnimy warunki beztlenowe konieczne do rozwoju bakterii fermentacji kwasu mlekowego. Krótko pocięta kukurydza daje pewność, że wszystkie ziarniaki będą uszkodzone. Tylko wówczas zawarta w nich skrobia będzie rozłożona przez mikroorganizmy żwacza lub enzymy trawienne krowy. Nieuszkodzony ziarniak przechodzi przez przewód pokarmowy i wydalany jest w kale, a więc zwierzę nie ma możliwości wykorzystania zawartych w nim składników pokarmowych

W okresie letnim kiszonka z kukurydzy bardzo łatwo się zagrzewa, przez co jest niechętnie pobierana przez zwierzęta i ma niższą wartość pokarmową. Aby temu zapobiec przy sporządzaniu kiszonki zastosuj konserwat.

3 Ugniataj kiszonkę ciągnikiem przez godzinę

Zielonka zwieziona do silosu lub na pryzmę powinna być rozrzucana równomiernymi warstwami i od razu ubijana. Ugniatanie powinno trwać jeszcze przez 1 godzinę po zwiezieniu ostatniej przyczepy. Niestety ubijanie jest czynnikiem ograniczającym szybkość napełniania silosu lub formowania pryzmy, dlatego nie zawsze jest wykonywane dokładnie. Pozostawione resztki powietrza przedłużają proces zakiszania, a to podwyższa straty składników pokarmowych. Sprzyjają również rozwojowi pleśni i grzybów, które produkują toksyny, mające negatywny wpływ na zdrowie i rozród krów.

4 Zakiszaną kukurydzę okryj szczenie folią

Warunki beztlenowe są konieczne do prawidłowego przebiegu fermentacji. Dodatkowo folia zapobiega wnikaniu do kiszonki wody opadowej. Aby zapewnić prawidłowe osiadanie zakiszanej masy, folia powinna być obciążona siatką ochronną oraz workami z piaskiem. Barwa folii nie ma wpływu na przebieg procesu fermentacji oraz jakość uzyskanej kiszonki.

5 Proces przygotowania kiszonki zorganizuj w 3 dni

Wszystkie prace: zbiór, zwózkę i ubijanie, zaplanuj tak by zakiszanie zakończyć maksymalnie w ciągu 3 dni. Przedłużanie tego czasu powoduje niepotrzebne powiększanie straty.

Po 6 tygodniach kiszonka jest gotowa do skarmiania. Folię odkrywaj tylko z takiej ilości kiszonki, jaką będziesz wybierać jednorazowo. Dzięki temu ograniczysz jej kontakt z powietrzem.

Autor: Dr hab. Zbigniew Podkówka