Specjaliści Barenbrug, partnera programu „Krowie na Zdrowie”, opracowali poradnik wiosennego podsiewu użytków zielonych, który zawiera się w 7 krokach. O czym należy pamiętać, aby z sukcesem przeprowadzić zaplanowany zabieg.

1. Oceń użytek zielony po zimie
Jeśli w runi jest do 30 proc. ubytków roślin szlachetnych należy wykonać podsiew. Jeżeli ubytków jest więcej lub występuje bardzo duże zachwaszczenie (szczególnie perzem) należy użytek zniszczyć i przeprowadzić pełną uprawę.

2. Zaniechaj nawożenia azotowego
Azot pobudza rośliny do wzrostu i zwiększa konkurencyjność istniejącej darni względem podsiewanych roślin.

3. Użyj brony zębowej lub włóki
Ma to na celu napowietrzenie gleby, usunięcie martwych roślin i kiełkujących chwastów oraz przygotowuje glebę i odsłania miejsce dla nowych roślin.

4. Przygotuj siewnik
Podsiew wykonujemy w dwojaki sposób – umieszczając nasiona w glebie siewnikami z redlicami talerzowymi lub rozrzucając nasiona i mieszając je z wierzchnią warstwą gleby. W drugim przypadku wykorzystujemy siewniki specjalistyczne rzutowe lub siewniki do poplonów. Każda z tych metod ma swoich zwolenników, zależnie od stanowiska glebowego i warunków wilgotnościowych.

Szukasz materiału siewnego? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

5. Wybierz nasiona do podsiewu
Dobra mieszanka do podsiewu powinna charakteryzować się wysoką siłą kiełkowania i czystością potwierdzoną świadectwem kwalifikacji. Najlepsze efekty wiosennego podsiewu uzyskujemy, gdy zastosujemy mieszanki życicowe (życica mieszańcowa i trwała). Życice bardzo szybko kiełkują i dynamicznie rosną, dzięki temu dobrze sobie radzą z konkurencją istniejącej runi. Na łąkach kośnych można zastosować dodatek koniczyny czerwonej do podsiewu, a na pastwiskach i użytkach kośno-pastwiskowych – koniczyny białej.

6. Wykonaj podsiew i wałowanie
Wałowanie dociska nasiona do gleby, zwiększa podsiąk wody i znacząco przyspiesza kiełkowanie roślin. Ułatwia to także późniejszy zbiór.

7. Oceń efekty podsiewu
Po upływie 2-3 tygodni należy ocenić efekty przeprowadzonych zabiegów. Jeżeli widać nowe, kiełkujące trawy i koniczyny w runi, to po upływie kolejnych dwóch tygodni można zastosować nawożenie azotowe w niewielkiej dawce w celu stymulacji wzrostu roślin. Po przeprowadzeniu pierwszego pokosu stosujemy pełne nawożenie użytku.

Produkty potrzebne do pielęgnacji użytków zielonych znajdziesz na Giełdzie Rolnej