Zwierzę pochodziło z gospodarstwa znajdującego się w województwie mazowieckim. GIW poinformował, że tusza bydła, u którego stwierdzono BSE została zutylizowana.


W ramach dochodzenia epizootycznego ustalono, że w ciągu ostatnich dwóch lat krowa, u której stwierdzono chorobę urodziła jedno cielę. W związku z czym została wydana decyzja administracyjna nakazująca zabicie zwierzęcia.