W sprawie poszkodowanych rolników ponownie interweniował poseł Paweł Szramka, który wystosował kolejną interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, domagając się stosownych wyjaśnień.

Poseł Szramka o pomoc dla dostawców spółdzielni w Rypinie zabiegał już jesienią 2021 r., kiedy to zapewniano, że pomoc dla producentów mleka, którym nie zapłacono za surowiec w latach 2019-2020, zostanie rozszerzona o rok 2018, kiedy upadła spółdzielnia ROTR obecna na rynku od niemal 100 lat.

W rzeczywistości, pomimo początkowego entuzjazmu, pomoc okazała się jednak fikcją, a wsparcie w niewielkim wymiarze przysługiwać będzie znikomej liczbie wnioskodawców. Jak informuje w swojej interpelacji poseł Szramka, szacunki wskazują, że pomoc obejmie mniej niż 10 proc. poszkodowanych dostawców, którzy otrzymają od kilku do kilkunastu proc. zaległej należności, gdzie górny limit rekompensat wynosi 80 proc.

Poseł kwestionuje również niezwykle krótki termin na składanie wniosków o pomoc (od 29 listopada do 10 grudnia), podczas którego dostawcy musieli zgromadzić i dostarczyć liczne dokumenty, które nie zawsze były przez rolników archiwizowane.

Szramka zwraca również uwagę na krzywdzącą konstrukcję samego wniosku o udzielenie wsparcia, gdzie wymagano wykazania dochodu utraconego poprzez porównanie roku 2018 z trzema innymi z pięciu przed 2018 rokiem. Dodatnie dochody z tego zestawienia dyskwalifikują z udzielenia pomocy.

Trudności w uzyskaniu pomocy mają również rolnicy, którzy zdecydowali się na likwidację stada, bądź przekroczyli limit pomocy de minimis w innym zakresie niż wnioskowane wsparcie. Na domiar złego producenci, pomimo tego, że nie otrzymywali już należności od spółdzielni za sprzedawane mleko, nadal musieli odprowadzać należny podatek VAT.

Poseł Szramka w swojej interpelacji wnioskuje więc o podjęcie działań mających na celu udzielenie poszkodowanym rolnikom osiągalnej pomocy, adekwatnej do poniesionych strat. Oczekuje również odpowiedzi na pytania, dotyczące tego jakie straty odnotowano i jaką pomoc otrzymali producenci w przypadku niewypłacalności innych podmiotów w latach 2018 - 2020.

Szeroki asortyment środków produkcji dostępny jest na Giełdzie Rolnej