Dlaczego wybór odpowiedniej odmiany na kiszonkę jest tak ważny? Pozyskiwana z kukurydzy kiszonka jest podstawową paszą stosowaną w żywieniu bydła mlecznego. Dlatego
dobór odmiany na kiszonkę o odpowiednich parametrach jest bardzo istotny - pozwala zapewnić wysokie plonowanie i doskonałą jakość kiszonki, a dzięki temu osiągnąć maksymalne korzyści ekonomiczne.

Odmiany, które Syngenta poleca na kiszonkę, to: SY Kardona i SY Amboss - nowości w ofercie na 2015 rok - oraz odmiany: Exapic, Drim, SY Amboss, SY Commandor, SY Milkytop, SY Splitter, SY Respect, SY Unitop, SY Bratisla i NK Magitop.

Proponowane odmiany mieszańcowe dają wysoki plon zarówno świeżej, jak i suchej masy, a dzięki wysokiej strawności ścian komórkowych zapewniają dużą zawartość energii w paszy.
Wyróżniają się one również wczesnym dojrzewaniem kolb i wysoką zawartością cukru, która poprawia smak paszy.

Motywem przewodnim kampanii Syngenty są kolorowe, wypasione i szczęśliwe krowy. Każda z nich ma indywidualny wzór - są to grafiki nawiązujące do tradycji, lokalnego folkloru, ale także na przykład do sportu.

Do projektu firma zaprosiła dwunastu partnerów - to sklepy sprzedające m.in. nasiona kukurydzy. Każdy z nich otrzymał „wypasioną krowę" do ekspozycji w sklepie lub jego okolicy.

W ramach projektu Syngenta zorganizowała też zimowe szkolenia z rolnikami zaproszonymi przez sklepy. Na spotkaniach prezentowano kompleksową technologię uprawy kukurydzy Syngenta, czyli polecane odmiany i wyniki ich plonowania oraz produkty pozwalające utrzymać najwyższy standard ochrony: herbicydy Lumax i Elumis oraz nowość na rynku - fungicyd Quilt Xcel.

W kampanii przewidziano osiem dodatkowych „wypasionych krów" zamontowanych na tzw. mobilach, które w marcu odwiedzą wszystkie sklepy sprzedające kukurydzę na kiszonkę w województwie podlaskim i mazowieckim.