Specjalizacja gospodarstw, coraz bardziej widoczna na polskiej wsi, niesie za sobą powiększanie pogłowia jednej grupy zwierząt, kosztem innych. Dla przykładu, w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne, inwestują głównie w modernizację i rozbudowę obór z powodu kierunkowego rozwoju. Natomiast inne budynki inwentarskie, wcześniej zajmowane przez trzodę, konie bądź drób, tracą swoją funkcję. Jednym z rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie starych budynków jest ich modernizacja, pod kątem utrzymywania np. cieląt lub opasów.

Modernizacja tego typu, miała miejsce w gospodarstwie prowadzonym przez Pawła Romana w Dębinach k. Przasnysza. Jeden ze starych budynków inwentarskich został zaadaptowany na cielętnik. Wewnątrz budynku zostały zamontowane przegrody wydzielające przestrzeń dla poszczególnych grup zwierząt oraz boksy indywidualne dla najmłodszych cieląt.

W jednej z bocznych ścian budynku zostały wybite miejsca na drzwi. Dzięki czemu zwiększyła się wymiana powietrza i dostęp światła. Łatwiejsza jest również obsługa budynku pod względem usuwania obornika. Wcześniej obornik trzeba było usuwać ręcznie, aktualnie praca ta jest wykonywana za pomocą ładowarki teleskopowej.

Kolejną z inwestycji związanych z budynkiem był zakup automatycznej stacji odpajania cieląt. Zmniejszyło to nakłady pracy przy żywieniu zwierząt oraz poprawiło wyniki odchowu.

Drugi budynek, niegdyś służący za chlew, został zaadaptowany do odchowu buhajków. Pomiędzy boksami, a korytarzem paszowym zostały zamontowane drabiny paszowe. Zmodernizowano również stół paszowy.

Szukając alternatywy do budowy nowych budynków, warto zastanowić się nad możliwością adaptacji i modernizacji starych obiektów znajdujących się już w gospodarstwie.Niekiedy wystarczy usunąć  stare przegrody i ścianki działowe oraz zamontować drabinki paszowe. Jeśli dysponujemy małą ładowarką przegubową bez problemu będziemy mogli usuwać obornik z takiego budynku. Jeśli posiadamy ciągnik z ładowaczem czołowym bądź ładowarkę teleskopową, wystarczy, że w jednej ze ścian bocznych wybijemy otwory na drzwi.

W prezentowanym przykładzie, nakład kilku tysięcy złotych pozwolił na stworzenie miejsca dla kilkudziesięciu sztuk młodzieży, co w wypadku budowaniu obiektu od podstaw, wiązało by się z wielokrotnie wyższymi kosztami. Najdroższą inwestycją był zakup stacji odpajania cieląt.