- Jednym z celów spółki jest nie tylko poprawa jakości surowego mleka, ale również zwiększenie mleczności u krów. Dlatego też, do końca bieżącego roku planujemy nabyć 350 jałówek cielnych. Do stada dołączy również hodowane przez nas młode pozostałych krów. Pod koniec 2011 roku do Agrowill Group będzie łącznie należało około 3000 krów mlecznych - mówi Vladas Bagavičius, prezes zarządu Agrowill Group.

Z partnerem, holenderską firmą Schaap, spółka Agrowill Group podpisała umowę na zakup 100 jałówek cielnych rasy holsztyńskiej. Część krów, 34 sztuki, już dołączyło do stada zarządzanej przez Agrowill Group spółki rolnej Smilgiai. Pozostałe jałówki zostaną dostarczone na Litwę wkrótce.  
 - Decyzję o zakupie krów z Holandii podjęliśmy przede wszystkim ze względu na  niezawodność i prestiż firmy Schaap oraz długą tradycję hodowli jałówek rasy holsztyńskiej. Ponadto, obecne ceny jałówek na rynku holenderskim są niższe niż na Litwie, więc tym bardziej opłaca się ich zakup – dodaje V. Bagavičius.

Agrowill Group planuje także przywieźć 20 krów, które prezentowały się podczas Republikańskiej Wystawy Zwierząt Rasowych we wrześniu w Algirdiškiai, w okręgu poniewieskim na Litwie. Do stada dołączą wyłącznie jałówki rasy holsztyńskiej. Aby spełnić wymagania czystości krwi, krowy musiały być sztucznie zapłodnione, hodowane na wolności w gospodarstwach liczących co najmniej 50 krów mlecznych, a ilość mleka w czasie pierwszej laktacji matek jałówek powinna wynosić przynajmniej 7 ton rocznie. Krowy były także poddane szczegółowej ocenie zewnętrznej.
W 2010 roku w gospodarstwach rolnych spółki Agrowill Group produkcja mleka od jednej krowy wzrosła o niecałą tonę.