Giełda rolna - zapraszamy

Notowania wołowiny w 25. tygodniu 2021 r. wzrosły głównie w dwóch kategoriach zwierząt: jałówki i krowy. Oferowane ceny pomiędzy zakładami są dość zróżnicowane. Stawki proponowane za krowy w niektórych punktach skupu są wyższe od tych oferowanych za krowy. Oprócz skupów, hodowcy wystawiają oferty bydła na portalach internetowych jak Giełda Rolna.

W obecnym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 14,80 zł/kg (średnio 14,50 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 14,40 zł/kg (średnio 14,11 zł/kg). Ceny samców skupowanych na żywą wagę wynoszą maksymalnie 8,50 zł/kg (średnio 8,16 zł/kg).

Ceny jałówek na wysokim poziomie

Stawki oferowane za jałówki w bieżącym tygodniu ponownie wzrosły. Ceny w klasie R osiągnęły poziom 15,00 zł/kg (średnio 14,24 zł/kg), a w klasie O 14,00 zł/kg (średnio 13,44 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 8,00 zł/kg (średnio 7,40 zł/kg).

Ceny krów historycznie wysokie

W tym tygodniu w cennikach skupu bydła wzrosły również stawki oferowane za krowy, które w rozliczeniu na WBC wyniosły maksymalnie 13,40 zł/kg (średnio 12,91 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, stawki dochodzą do 6 zł/kg (ceny netto).

Niektóre z ankietowanych zakładów prognozują, że w przyszłym tygodniu mogą pojawić się obniżki cen. Wynikać to może z jednej strony z wyższej podaży zwierząt, u których dobiegł końca obowiązek utrzymywania w gospodarstwie po zgłoszeniu do dopłat. Z drugiej zaś strony korekta może wiązać się z sezonową obniżką, jaka pojawia się cyklicznie na rynku wołowiny.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła w poszczególnych zakładach