• Najwyższe stawki zakłady oferują obecnie za jałówki.
  • Na rynku wołowiny obserwuje się osłabienie popytu i podaży zwierząt.
  • Na skutek spadku cen straty mogą wynieść nawet 1 tys. zł na sztuce w porównaniu do stawek sprzed miesiąca.
  • Na niekorzyść producentów wpływa pogarszająca się sytuacja paszowa, związana z deficytem wody.
  • Sprawdź aktualne ceny bydła.

Ceny bydła w fazie spadkowej

Spadki cen skupu bydła w okresie letnim były wpisane w powtarzający się cykl koniunkturalny. Jednak w tym sezonie spadki cen są o wiele głębsze niż zazwyczaj. Obserwowane obniżki jakie nastąpiły w przeciągu zaledwie miesiąca oznaczają stratę na sztuce rzędu nawet 1 tys. zł.

Obniżki cen zakłady tłumaczą spadkiem zainteresowania wśród odbiorców wołowiny. Przy tym poziomie cenowym nie ma również zbyt wielu chętnych do sprzedaży zwierząt. Sprzedają jedynie ci, którzy potrzebują środków na finansowanie bieżącej działalności, bądź znajdują się w trudnej sytuacji pod względem paszowym.

W kolejnych miesiącach prawdopodobnie można się spodziewać mniejszej ilości nowych wstawień cieląt do opasu, z jednej strony z uwagi na spadki cen bydła w skupie, z drugiej zaś strony ze względu na deficyt pasz wywołany utrzymującym się deficytem wody.

Aktualne ceny bydła

W 28 tygodniu br. w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wyniosły maksymalnie 19,70 zł/kg (średnio 19,34 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 19,00 zł/kg (średnio 18,82 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 12,00 zł/kg (średnio 11,29 zł).

Ceny oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 20,90 zł/kg (średnio 20,53 zł/kg), a w klasie O 20,30 zł/kg (średnio 19,74 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 11,10 zł/kg (średnio 10,57 zł/kg).

Najniższe stawki oferowane są za krowy. Za samice w rozliczeniu poubojowym obecnie można uzyskać maksymalnie 17,00 zł/kg (średnio 16,77 zł/kg). Z kolei sprzedając na żywą wagę, można maksymalnie otrzymać do 8,40 zł/kg (średnio 8,37 zł/kg) (ceny netto).