Psychologiczna bariera 20 zł/kg WBC już dawno została przełamana i obecnie jest uznawana za normę. Takie stawki niektóre skupy oferują już nawet za krowy, jednak głównie dla stałych kontrahentów dostarczających większe partie zwierząt.

Na wzrost cen oferowanych za bydło presję wywołują rosnące koszty produkcji, jak również niedostateczna podaż zwierząt, która będzie się obecnie dodatkowo zmniejszać w związku ze zgłaszaniem zwierząt do dopłat.

Sprawdź aktualne ceny skupu bydła

W bieżącym tygodniu w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 22,00 zł/kg (średnio 20,76 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 21,00 zł/kg (średnio 20,26 zł/kg). Ceny byków skupowanych na żywą wagę dochodzą do 13,50 zł/kg (średnio 12,26 zł).

Stawki oferowane za jałówki w rozliczeniu poubojowym w klasie R zatrzymują się obecnie na poziomie 21,00 zł/kg (średnio 19,89 zł/kg), a w klasie O 20,50 zł/kg (średnio 19,16 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 12,00 zł/kg (średnio 11,10 zł/kg).

Krowy w cenie jałówek?

Najwyższe podwyżki obserwowane są w przypadku krów, które w rozliczeniu poubojowym obecnie wyceniane są maksymalnie na 19,50 zł/kg (średnio 18,86 zł/kg). Natomiast w przypadku sprzedaży na żywą wagę, ceny dochodzą do 10 zł/kg (średnio 8,40 zł/kg) (ceny netto). W wielu zakładach ceny krów zrównały się z cenami oferowanymi za jałówki.

Środki wykorzystywane przy chowie bydła znajdziesz na Giełdzie Rolnej