Zanieczyszczenie pasz mikotoksynami wciąż pozostaje wszechobecnym zagrożeniem. Według analizy europejskich zbiorów ziarna i pasz objętościowych wykonanej przez firmę Alltech w 2015 roku, mikotoksyny nadal stanowią duże ryzyko dla bydła mięsnego i mlecznego. Niestabilne warunki pogodowe panujące latem 2015 roku, spowodowały wzrost zagrożenia skażeniem mikotoksynami, prowadząc do nierównomiernego wzrostu roślin oraz siejąc spustoszenie w uprawach. Europejskie Centrum Bionauk  firmy Alltech (Alltech’s European Bioscience Centre) w Dunboyne w Irlandii, chcąc zapobiegać tym zagrożeniom otworzyło pierwsze w Europie nowoczesne laboratorium do analizy mikotoksyn w ramach programu Alltech 37+.

To trzecie tego rodzaju laboratorium firmy Alltech, dwa pozostałe znajdują się w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Amerykańskie laboratorium od dnia otwarcia w 2012 roku do dzisiaj przeanalizowało 10 000 próbek. Nowe laboratorium zapewni wysokowydajne usługi analizy mikotoksyn w Europie, które przyspieszą proces ich wykrywania, oszczędzając czas i pieniądze europejskich rolników i producentów żywności. Posiadając takie laboratorium w Europie, firma Alltech może przeprowadzać analizy ilościowe przeszło 38 różnych rodzajów mikotoksyn oraz przeszło 50 rodzajów innych substancji w paszy w tempie poniżej 15 minut na próbkę.  

Czytaj dalej...