Ostatnie miesiące przyniosły dalszy spadek cen produktów mlecznych na światowym rynku mleka, choć jego dynamika wyraźnie się obniżyła, jak zaznaczają w najnowszej AGROmapie analitycy z Credit Agricole.

Rynek mleka pozostaje w spadkowej fazie cyklu

W ocenie autorów raportu spadek cen produktów mlecznych ma szeroki zakres i dotyczy wszystkich najważniejszych produktów mlecznych, przy czym w ostatnich miesiącach najsilniej obniżyły się ceny masła, odtłuszczonego mleka w proszku, pełnego mleka w proszku oraz serwatki.

„Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jednocześnie istotnie zmniejszyła się dysproporcja pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka, odzwierciedlana różnicą pomiędzy cenami masła i odtłuszczonego mleka w proszku” – zaznaczają analitycy.

„Spadki cen na światowym rynku mleka znajdują odzwierciedlenie na krajowym rynku, gdzie od początku 2023 r. cena skupu mleka, po uwzględnieniu czynników sezonowych, obniżyła się o ponad 17 proc.” – podkreślają autorzy raportu.

Trwa ożywienie produkcji mleka w UE i USA

Jedną z głównych przyczyn spadku cen na rynku mleka jest wzrost jego produkcji wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych, która zwiększyła się w I kw. 2023 r. o 0,6 proc. r/r wobec wzrostu o 0,5 proc. w IV kw., jak tłumaczą analitycy.  

Ożywienie produkcji mleka koncentruje się na półkuli północnej (głównie w UE i USA), podczas gdy na półkuli południowej obserwowany jest spadek produkcji związany z niekorzystnymi warunkami agrometeorologicznymi.

„Rosnąca w ostatnich miesiącach podaż mleka w UE i USA jest odpowiedzią na relatywnie wysoką opłacalność jego produkcji w poprzednich kwartałach, mimo utrzymującej się silnej presji kosztowej. Utrzymujące się obecnie korzystne warunki pogodowe w UE i USA pozwalają oczekiwać, że dostawy mleka z tych kierunków w najbliższych miesiącach przyspieszą” – czytamy w raporcie.

Początek 2023 r. przyniósł wyraźnie osłabienie chińskiego popytu na produkty mleczne

Ożywienie produkcji mleka zbiegło się w czasie z osłabieniem światowego popytu na produkty mleczne, jak informują analitycy dodając, że w znacznym stopniu był on konsekwencją silnego wzrostu ich cen odnotowanego w poprzednich kwartałach, dokonującego się w warunkach obniżającej się siły nabywczej konsumentów wskutek rosnącej inflacji.

„Dodatkowym czynnikiem negatywnym dla światowego popytu na produkty mleczne jest wyraźne obniżenie popytu w Chinach, będących ich największym światowym importerem. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. wolumen chińskiego importu produktów mlecznych obniżył się o 31,4 proc. r/r– czytamy w raporcie.  

Rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do III kw. 2024 r.

Analitycy z Credit Agricole prognozują, że światowy rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do III kw. 2024 r.

„Czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są trwałość ożywienia produkcji mleka w UE i USA, warunki pogodowe wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych oraz perspektywy odbudowy popytu na produkty mleczne w Chinach wraz z prognozowanym przez nas ożywieniem gospodarczym w tym kraju” – podkreślają.

Ceny skupu mleka w kolejnych kwartałach będą spadać

Autorzy analizy oczekują, że cena skupu mleka w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w trendzie spadkowym w ślad za obniżającymi się cenami produktów mlecznych. Lokalnie czynnikiem ograniczającym skalę spadku cen jest wysoka konkurencja o surowiec pomiędzy mleczarniami.

W porównaniu do poprzedniej, wiosennej, prognozy, ceny skupu mleka w Polsce szacowane na koniec 2023 r. oraz na koniec 2024 r. nie uległy zmianie.

„Prognozujemy, że na koniec 2023 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 205 zł/hl, a na koniec 2024 r. ok. 200 zł/hl” – czytamy w raporcie.

 

Rynek mleka 2023.2 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole.png
Rynek mleka 2023.2 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole.png