W ostatnich miesiącach doszło do nieznacznego spadku cen skupu na unijnym rynku bydła, jak wskazują analitycy z Credit Agricole w najnowszej agromapie.

W ocenie analityków przyczyną obniżenia cen skupu bydła jest osłabienie popytu na wołowinę w warunkach obniżenia siły nabywczej gospodarstw domowych oraz malejąca presja kosztowa.

Punkt zwrotny na rynku bydła już za nami, choć ceny spadają powoli

Tempo odbudowy produkcji wołowiny w UE, mimo jej rekordowej opłacalności, jest wolniejsze od oczekiwań, jak wskazują twórcy raportu. Jednak, jak dodają, w kolejnych kwartałach powinno ono przyspieszyć wspierane przez większą podaż krów z sektora mleczarskiego, gdzie spada opłacalność produkcji mleka.

„Choć podtrzymujemy naszą ocenę, że minęliśmy punkt zwrotny na światowym rynku bydła i kolejne kwartały przyniosą dalszy spadek cen skupu, to jego tempo jest wolniejsze niż wcześniej zakładaliśmy. Z tego powodu głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest tempo odbudowy pogłowia bydła w UE” – stwierdzają analitycy z Credit Agricole.

Dobre wyniki w polskim eksporcie wołowiny

Zgodnie z danymi prezentowanymi w agromapie, wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie od stycznia do marca 2023 r. zwiększyła się o 12,8 proc. r/r wobec wzrostu o 46,7 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

Analitycy podkreślają, że było to efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży.

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego w ujęciu rocznym

Twórcy raportu wskazują na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

„Cena skupu bydła wyniosła w kwietniu 10,82 zł/kg (-3,7 proc. r/r), a cena pasz dla bydła 2,14 zł/kg (-6,4 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 5,05 wobec 4,91 przed rokiem, sygnalizując dalszą poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – stwierdzają ekonomiści.

Prognoza cen skupu bydła

W porównaniu do poprzedniej, wiosennej, prognozy, ceny skupu bydła w Polsce szacowane na koniec 2023 r. oraz 2024 r. wzrosły o 1,3 zł/kg każda.

„Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 10,20 zł/kg oraz 9,50 zł/kg na koniec 2024 r.” – informują analitycy z Crédit Agricole.

Rynek wołowiny 2023.2 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole
Rynek wołowiny 2023.2 - sytuacja i prognozy, źródło agromapa Credit Agricole